Udržateľný rozvoj s eko-dizajnom

Od roku 2007 spoločnosť Geberit vyvíja všetky svoje produkty v súlade so zásadami eko-dizajnu. Cieľom je vytvoriť pridanú hodnotu s čo najnižšou možnou spotrebou energie - pre zákazníkov, pre životné prostredie aj pre spoločnosť ako celok.

Graf - eko-dizajn
Zásady eko-dizajnu – celý životný cyklus produktu v skratke. © Geberit International AG

V súčasnosti všetci hovoria o udržateľnosti – a ani stavebný priemysel nie je výnimkou. A nie bezdôvodne – v roku 2019 Environmentálny program OSN (UNEP) oznámil, že 38 % celosvetových emisií pochádza práve zo stavebného sektora. Ďalšou výzvou, ktorej stavebníctvo čelí, je aj vysoká spotreba zdrojov, ako sú energie, voda či stavebné materiály.

Pohľad na životný cyklus produktu

Udržateľnosť je súčasťou DNA spoločnosti Geberit už viac ako 30 rokov. Najdôležitejším aspektom je eko-dizajn. Všetky produkty sú dôsledne vyvíjané a optimalizované v súlade s týmto princípom už od roku 2007. Cieľom je, aby bol každý produkt z ekologického hľadiska lepší, ako jeho predchodca.

Eko-dizajn zahŕňa všetky fázy životného cyklu produktu, od výberu zdrojov a surovín, cez dodávateľský reťazec, energetickú efektívnosť vo výrobe a logistike, až po redukciu obalov a predovšetkým trvanlivosť, opraviteľnosť, dlhodobú dostupnosť náhradných dielov a možnosti recyklácie produktov Geberit. Vďaka eko-dizajnu, spoločnosť Geberit významne prispieva k udržateľnej výstavbe a obehovému hospodárstvu.

Dôveryhodný partner architektov a projektantov ZTI

Čoraz viac produktov značky Geberit prichádza s certifikovaným, overiteľným hodnotením životného cyklu vo forme environmentálnych vyhlásení o produktoch (EPD). Tie sú dôležitým zdrojom informácií pre stavebné a architektonické firmy, ktoré sa snažia o udržateľnosť. Riešenia Geberit zároveň pomáhajú šetriť cenné zdroje – ako sú elektrina alebo voda – počas výstavby aj po nej.

Riešenia Geberit sa tiež nachádzajú v stavebných projektoch, ktoré sa vyznačujú svojou udržateľnosťou. V tomto prvom vydaní bulletinu „eView“ sa môžete dozvedieť viac o štyroch budovách, ktoré stanovujú globálne štandardy z hľadiska ich ekologickej výkonnosti. Naviac, rozhovor s Lassem Lindom z 3XN architects v Kodani - architektom a univerzitným lektorom špecializujúcim sa na zelené budovy – ponúka aj pohľad na budúci vývoj a trendy v stavebníctve.

Prajeme vám inšpiratívne čítanie.