Zásady ochrany osobných údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajovpre zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať používateľa internetových služieb Geberit, konkrétne webových stránok Geberit („webová stránka“) – rovnako, ako aj zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov – o tom, ako spoločnosti Geberit v rámci EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie spracúvajú osobné údaje. Vzhľadom na to sa na vás nemusia vzťahovať všetky aspekty tejto informácie.

Osobné údaje v rámci rozsahu platnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú alebo sa môžu vzťahovať na vás osobne, ako napr. meno, adresa alebo emailová adresa.

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov je Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava.

Naše oddelenie ochrany údajov vrátane zodpovednej osoby pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese dataprotection[at]geberit.com alebo na našej poštovej adrese s dodatočnou informáciou “ochrana údajov“. V prípade, že máte záujem o dôverné stretnutie výhradne s našou zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov, prosím využite nasledujúci kontakt: gdpr.sk[at]geberit.com.

Aby sme zabránili spamom, využili sme “[at]“ namiesto znaku “@“. Vo svojom emaile nahraďte “[at]“ opätovne znakom “@“ .

1. Automatizované zhromažďovanie a spracúvanie údajov na stránkach Geberit

Naše webové stránky používajú nižšie opísané technológie a nástroje. Ak sú tieto technológie a nástroje voliteľné a vy si ich používanie neprajete, tak pri príslušnom nástroji uvádzame rôzne možnosti a nastavenia, pomocou ktorých možno ich používaniu zabrániť.

2. Zhromažďovanie a spracúvanie dobrovoľne poskytnutých údajov

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré s nami dobrovoľne v procese interakcie zdieľajú zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri (napríklad prostredníctvom emailu, telefónu alebo našich webových stránok). Nasledujúce zhrnutie vám poskytne informácie týkajúce sa právnych základov a účelov jednotlivých aktivít spracúvania osobných údajov.

3. ĎALŠIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

Okrem našej webovej stránky dochádza v jednotlivých prípadoch a v závislosti od vašich nastavení k ďalšiemu spracúvaniu údajov tretími stranami, o ktorých sa môžete dozvedieť tu.

4. Ďalšie spracúvanie osobných údajov, presun údajov do tretích krajín, výmaz údajov

V individuálnych prípadoch, ktoré môžete nájsť nižšie, potrebujeme vaše údaje pre špecifické, neštandardné spracúvanie údajov.

5. Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame, ste oprávnení využívať nižšie uvedené práva. Na uplatnenie ktorýchkoľvek z uvedených práv, sa s vašou písomnou požiadavkou obráťte na vyššie uvedené kontaktné miesta alebo na nasledujúcu emailovú adresu: gdpr.sk[at]geberit.com.

Verzia: November 2023