UDRŽATEĽNÉ BUDOVYNORMY A CERTIFIKÁTY

Certifikované normy, ako sú LEED, BREEAM alebo DGNB, umožňujú transparentné hodnotenie udržateľnosti budov. V tomto prehľade sa dozviete, čo znamenajú.

Certifikačná spoločnosť hodnotí budovu na základe podrobného katalógu kritérií. Zloženie a váha kritérií sa v jednotlivých značkách líši. Väčšina z nich pracuje s bodovým systémom.

  • Hodnotenie alebo certifikácia sa vždy vzťahuje na budovu, nie na jednotlivé výrobky.
  • Okrem environmentálnych otázok, ako sú napríklad požiadavky budovy na elektrickú energiu a teplo, emisie alebo využívanie zdrojov, či náklady životného cyklu, sú pre certifikáciu dôležité aj sociálne aspekty (napr. dostupnosť), správa budovy, mobilita (spojenie verejnou dopravou) a okolie (zelené plochy).

Národné a medzinárodné označenia

BREEAM, LEED a DGNB sú tri najdôležitejšie certifikačné systémy pre udržateľné budovy na svete

Na medzinárodnej úrovni sa zaviedli tri normy: LEED, BREEAM a DGNB. V závislosti od trhu sa pridávajú dôležité miestne značky, napríklad Minergie vo Švajčiarsku, Well v Poľsku a Škandinávii alebo NABERS a Green Stars v Austrálii.

BREEAM, LEED a DGNB v kocke

Ako výrobky Geberit prispievajú k certifikácií?

Priestorovo úsporný kanalizačný systém Geberit SuperTube

V závislosti od normy má každá kategória (energetická bilancia, voda, mobilita atď.) inú váhu. Využívanie zdrojov vrátane vody je jednou z kategórií, ktorej sa vo všeobecnosti pripisuje vyššia váha. Ide o splachovacie systémy šetriace vodu, hygienu pitnej vody, možnosti využitia dažďovej a sivej vody a efektívnu likvidáciu odpadových vôd.

Spoločnosť Geberit napríklad svojou technológiou splachovania šetriacou vodu prispieva k celkovo vyššej udržateľnosti budovy. Geberit boduje aj v kategórii “Materiál“ s výrobkami z recyklovateľného materiálu (potrubné systémy z PP) alebo s riešeniami, ktoré prispievajú k vysokej miere úspory miesta a materiálu, ako napríklad odvodňovací systém SuperTube.

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD)

Medzi výrobky Geberit s environmentálnym vyhlásením patrí potrubný systém Geberit Silent-Pro

Priamy vplyv na prideľovanie bodov majú aj takzvané environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD).

Poskytujú transparentný, kvantifikovaný a porovnateľný základ informácií o ekologickej stope stavebných výrobkov. V spoločnosti Geberit tvoria výrobky s EPD v súčasnosti 30 % predaja.

ZAREGISTRUJTE SANEWSLETTER GEBERIT EVIEW PRE ARCHITEKTOV

Koláž projektov (© Geberit)

Newsletter Geberit “eView“ pravidelne zostavuje výber najpozoruhodnejších referenčných projektov pre záujemcov o architektúru a dizajn.

Každé číslo sa venuje aktuálnej téme z oblasti stavebníctva. Nechajte sa inšpirovať jedinečnými projektmi, informatívnymi rozhovormi s odborníkmi a súvisiacimi informáciami.