Tiráž

Celková zodpovednosť/redakčné články

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
sekretariat.sk@geberit.com

Dizajn

TWT Interactive GmbH
Corneliusstrasse 20-22
DE-40215 Düsseldorf
info@twt.de
www.twt.de

Technické zabezpečenie webovej stránky

Geberit Verwaltungs AG
eBusiness and Collaboration
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

e-Spirit AG
Stockholmer Allee 24
DE-44269 Dortmund
info@e-spirit.com
www.e-spirit.com

Technické zabezpečenie online katalógu

Geberit Verwaltungs AG
Sales and Marketing Applications
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

foryouandyourcustomers AG
Röntgenstrasse 22
CH-8005 Zürich
www.foryouandyourcustomers.com