PRÁVNE VYHLÁSENIE

Spoločnosť Geberit teší vaša návšteva týchto webových stránok a váš záujem o výrobky Geberit. Prečítajte si, prosím, nasledujúce vyhlásenie.

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Geberit mimoriadne dôležitá. S údajmi, ktoré ste nám zverili, narábame s najvyššou starostlivosťou, zachovávame ich prísne dôverné a dodržiavame všetky právne požiadavky ohľadne takýchto údajov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má zákazníkom poskytnúť transparentné informácie o povahe zhromažďovaných údajov, procese ich získavania a uloženia a účele ich zhromažďovania.

Autorské práva

© Autorské právo spoločnosti Geberit. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafické prvky, animácie, videá a zvukové súbory a ostatné objekty, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach, sú chránené podľa autorského práva a iných ochranných zákonov.

Obsah týchto webových stránok nemožno kopírovať na komerčné účely, distribuovať alebo sprístupňovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Geberit. Vezmite prosím na vedomie, že niektoré obrázky umiestnené na týchto webových stránkach sú chránené autorskými právami ďalších subjektov.

Ochranné známky

Pokiaľ to nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na týchto webových stránkach podliehajú právam k ochranným známkam spoločnosti Geberit. Platí to najmä pre značky, logá a emblémy.

Licencie

Spoločnosť Geberit si želá predstaviť vám inovatívne a informačne hodnotné webové stránky. Duševné vlastníctvo, ktoré je obsahom týchto stránok podlieha ochrane, vrátane patentov, značiek a autorských práv. Prostredníctvom týchto webových stránok nie sú udelené žiadne licencie na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti Geberit alebo tretích strán, ak to nie je výslovne ustanovené inak.

Zodpovednosť

Spoločnosť Geberit vytvára a aktualizuje obsah uvedený na svojich webových stránkach s maximálnou možnou starostlivosťou. Nemôže však garantovať, že zobrazený obsah je presný, aktuálny a úplný. Spoločnosť Geberit nezodpovedá, v rozsahu povolenom zákonmi, za žiadne škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok.

Toto obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade ujmy na živote, poranenia a ujmy na zdraví alebo v prípade škody spôsobenej v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností zo strany spoločnosti Geberit.

Spoločnosť Geberit nenesie žiadnu zodpovednosť za technickú funkčnosť (predovšetkým za neprítomnosť vírusov) a obsah webových stránok tretích strán, ktoré sú odkazované alebo prepojené z webových stránok spoločnosti Geberit.