VYHLÁSENIA Vyhlásenia o zhode a parametroch

Výrobca je zo zákona povinný pri uvádzaní určitých výrobkov na trh vydať vyhlásenie o zhode (angl. Declaration of Conformity, DoC), resp. vyhlásenie o parametroch (angl. Declaration of Performance, DoP). Tieto výrobky musia byť označené zodpovedajúcou značkou zhody (napr. CE alebo UKCA).

V online katalógu Geberit sú pre vás v závislosti od výberu výrobku v časti «Dokumenty» k dispozícii vyhlásenia, ktoré si môžete stiahnuť.

Do Geberit online katalógu

V prípade otázok sa obráťte na:sekretariat.sk@geberit.com