Referencie Geberit

Výrobky a riešenia Geberit sa používajú na celom svete v budovách rôzneho druhu. Výber najzaujímavejších objektov nájdete na tejto stránke.

V referenčnom newslettri eView spoločnosti Geberit sa vždy preberá aktuálna téma z oblasti stavebníctva. Okrem veľkolepých príkladov projektov ponúka eView rozhovory s architektmi, stavebnými odborníkmi a projektantmi, ako aj ďalšie základné informácie.

Dávame vode smerv tom sme najlepší

Niektoré veci sa nikdy nezmenia: Geberit už desaťročia vyvíja inovatívne a efektívne sanitárne výrobky, ktoré sa používajú aj pri stavbe lodí alebo v budovách v polárnej oblasti. Začítajte sa a zistite viac o týchto architektonicky zaujímavých objektoch.

V novom lesku

Renovácia historických stavieb si vyžaduje know-how, citlivosť a kreativitu. Je dôležité zachovať duch miesta a charakter budov bez obetovania kvality a pohodlia.

Nižšie nájdete úspešné príklady tejto architektonickej výzvy. Deniz Alkan, odborníčka na renováciu historických budov, vám tiež poskytne poznatky o umení renovácie.

Udržateľná výstavba

Viac ako tretina celosvetových emisií CO2 pripadá na stavebníctvo a údržbu budov. Možnosti zníženia vplyvu na životné prostredie sú tu obzvlášť veľké. Niet divu, že s rastúcim dopytom sa čoraz hlasnejšie ozýva volanie po výrobkoch šetriacich zdroje a ekologických riešeniach. Čo však v stavebníctve znamená „udržateľný“? Určitú pomoc v tomto smere poskytujú certifikáty pre udržateľnú výstavbu. Toto vydanie reberit eView predstavuje niektoré z tých najznámejších a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje ich význam.

POSTAVENÉ PRE UMENIE

Architektúra je umenie samo o sebe. Použitá v službách kultúrnych inštitúcií plní dvojaké poslanie. Nielenže vytvára priestor pre iné umenia, ale sama o sebe by mala byť esteticky presvedčivá. Veľkolepé príklady tohto architektonického voľného štýlu nájdete tu.

MALÉ JE PEKNÉ

Malý byt? Žiadny problém! Aj na pár metroch štvorcových môžete bývať pohodlne bez toho, aby to išlo na úkor kvality alebo dizajnu.
Výber referencií Geberit na tému „Malé je pekné“ sleduje nový trend: mikrobyty. Pretože malý obytný priestor a dobrý dizajn sa navzájom nevylučujú. Práve naopak.

ARCHITEKTONICKÉ LAHÔDKY S PRÍSADAMI GEBERIT

Výrobky a riešenia Geberit nájdete na celom svete v budovách všetkých druhov. Pozrite si výber najzaujímavejších objektov.

Zelené budovy

Takmer 40 % celosvetových emisií CO₂ vzniká pri výstavbe a údržbe budov. Je preto nevyhnutné, aby architekti aj majitelia nehnuteľností hľadali riešenia, ktoré budú ekologicky udržateľné. Spoločnosť Geberit ako globálne etablovaný poskytovateľ sanitárnych výrobkov a služieb chce tiež prispieť k udržateľnému sanitárnemu priemyslu. Pozrite si projekty s inovatívnymi riešeniami zelenej architektúry.

Na streche

Výber referencií spoločnosti Geberit na tému „Na streche“ ponúka pohľad z vtáčej perspektívy v pravom slova zmysle: zameriava sa na strechy zaujímavých budov po celom svete. Rozmanitosť rôznych strešných konštrukcií by sotva mohla byť väčšia. A predsa majú všetky prezentované objekty niečo spoločné: vyžadujú si spoľahlivý a účinný systém odvodnenia strechy, ktorý architektom umožňuje maximálnu voľnosť pri navrhovaní. Ideálne riešenie na to ponúka priestorovo úsporný podtlakový odvodňovací systém Pluvia od spoločnosti Geberit.