Udržateľnosť v sanitárnom priemysle Náš príspevok

Ako celosvetovo aktívna skupina špecializujúca sa na sanitárnu techniku chce spoločnosť Geberit zohrávať vedúcu úlohu pri transformácii na udržateľný sanitárny priemysel. Naše inovatívne, vysokokvalitné a odolné sanitárne výrobky majú pozitívny vplyv na priemysel, spoločnosť a životné prostredie.

Už viac ako 30 rokov dôsledne realizujeme našu stratégiu v súlade s aspektmi udržateľnosti počas celého životného cyklu výrobku. Tento záväzok je dôležitým dôvodom dlhodobého úspechu spoločnosti. Sme presvedčení, že najväčším príspevkom k obehovému hospodárstvu je neustále stanovovanie nových štandardov kvality a trvanlivosti výrobkov.

Výrobky Geberit sa zvyčajne používajú desiatky rokov. Ich životnosť nezriedka presahuje 50 rokov, napríklad v prípade plastových odtokových potrubí. Okrem toho spoločnosť Geberit garantuje dostupnosť náhradných dielov na 50 rokov pre všetky vymeniteľné mechanické časti podomietkovej splachovacej nádržky a ovládacieho tlačidla. Vylúčené sú len niektoré špecifické funkcie elektronických výrobkov (napríklad hygienická splachovacia jednotka alebo DuoFresh). Dostupnosť náhradných dielov v trvaní 25 rokov pre značnú časť sortimentu významne prispieva k životnosti našich výrobkov. Rovnako ako náš záväzok spätnej kompatibility nových výrobkov. Týmto spôsobom uľahčujeme stavebným partnerom plnenie často rozsiahleho katalógu požiadaviek na certifikované, udržateľné stavebné projekty.

Záväzná stratégia udržateľnosti

Pred viac ako 30 rokmi spoločnosť Geberit vypracovala svoju prvú environmentálnu stratégiu a zaviedla konkrétne opatrenia. V priebehu rokov sa táto stratégia postupne rozšírila na komplexnú stratégiu udržateľnosti. Vychádza z Agendy 2030 OSN a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Spoločnosť Geberit sa zameriava najmä na ciele 6 “Čistá voda a sanitácia“ a 11 “Udržateľné mestá a obce“. Okrem toho významne prispieva k cieľom “Dôstojná práca a hospodársky rast“ (cieľ č. 8) a “Priemysel, inovácie a infraštruktúra“ (cieľ č. 9).

V kocke

Trvácne výrobky, ktoré šetria zdroje

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD)

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD) sú dôležitým zdrojom informácií pre vývojárov, investorov, obchodných partnerov a ďalších rozhodovateľov. Poskytujú informácie o ekologickej stope stavebných výrobkov a sú založené na podrobnom hodnotení životného cyklu.

Výrobky s environmentálnymi vyhláseniami tretích strán predstavujú 30 % predaja skupiny Geberit. Preto ponúkame široký sortiment výrobkov pre budovy postavené v súlade s najvyššími normami udržateľnosti, ako sú Minergie, DGNB, BREEAM alebo LEED.

EPD na stiahnutie (EN)

Tipy a triky pre udržateľnejší každodenný život

Znížte spotrebu vody

Tipy na úsporu vody

Žena púšťa vodu a skúša intenzitu a teplotu prúdu (© Geberit)

Vodu používajte striedmo. Pomocou týchto šiestich tipov výrazne znížite spotrebu vody v kúpeľni.

Ako ušetriť vodu