Udržateľnosť v sanitárnom priemysleNáš príspevok

Ako celosvetovo aktívna skupina špecializujúca sa na sanitárnu techniku chce spoločnosť Geberit zohrávať vedúcu úlohu pri transformácii na udržateľný sanitárny priemysel. Naše inovatívne, vysokokvalitné a odolné sanitárne výrobky majú pozitívny vplyv na priemysel, spoločnosť a životné prostredie.

Už viac ako 30 rokov dôsledne realizujeme našu stratégiu v súlade s aspektmi udržateľnosti počas celého životného cyklu výrobku. Tento záväzok je dôležitým dôvodom dlhodobého úspechu spoločnosti. Sme presvedčení, že najväčším príspevkom k obehovému hospodárstvu je neustále stanovovanie nových štandardov kvality a trvanlivosti výrobkov.

Výrobky Geberit sa zvyčajne používajú desiatky rokov. Okrem toho k životnosti našich výrobkov významne prispieva dlhodobá dostupnosť náhradných dielov a spätná kompatibilita nových výrobkov.

Záväzná stratégia udržateľnosti

Pred viac ako 30 rokmi spoločnosť Geberit vypracovala svoju prvú environmentálnu stratégiu a zaviedla konkrétne opatrenia. V priebehu rokov sa táto stratégia postupne rozšírila na komplexnú stratégiu udržateľnosti. Vychádza z Agendy 2030 OSN a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Spoločnosť Geberit sa zameriava najmä na ciele 6 “Čistá voda a sanitácia“ a 11 “Udržateľné mestá a obce“. Okrem toho významne prispieva k cieľom “Dôstojná práca a hospodársky rast“ (cieľ č. 8) a “Priemysel, inovácie a infraštruktúra“ (cieľ č. 9).

V kocke

Trvácne výrobky, ktoré šetria zdroje

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD)

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (EPD) sú dôležitým zdrojom informácií pre vývojárov, investorov, obchodných partnerov a ďalších rozhodovateľov. Poskytujú informácie o ekologickej stope stavebných výrobkov a sú založené na podrobnom hodnotení životného cyklu.

Výrobky s environmentálnymi vyhláseniami tretích strán predstavujú 30 % predaja skupiny Geberit. Preto ponúkame široký sortiment výrobkov pre budovy postavené v súlade s najvyššími normami udržateľnosti, ako sú Minergie, DGNB, BREEAM alebo LEED.

EPD na stiahnutie (EN)

Tipy a triky pre udržateľnejší každodenný život

Znížte spotrebu vody

Tipy na úsporu vody

Žena púšťa vodu a skúša intenzitu a teplotu prúdu (© Geberit)

Vodu používajte striedmo. Pomocou týchto šiestich tipov výrazne znížite spotrebu vody v kúpeľni.

Ako ušetriť vodu