Luxus v Grand Hôtel

Grand Hôtel si uvedomuje, aké dôležité je splniť vysoké očakávania svojich hostí a neustále sa obnovovať. To zahŕňa aj inštaláciu sprchových toaliet Geberit AquaClean v päťhviezdičkovom hoteli.

Hotel Grand Hôtel Stockholm sa nachádza v srdci švédskeho hlavného mesta a už od roku 1874 je obľúbeným miestom medzinárodných hviez, významných osláv a špeciálnych príležitosti.

Nový zážitok

With its recent renovation of 19 rooms and suites, the Grand Hôtel Stockholm has succeeded in bringing together local and international influences. The rooms are now resplendent in a modern Scandinavian style, perfectly supplemented with design elements from South Europe and India. Visiting the new rooms is now a completely new experience compared to the remaining 300 rooms in the hotel. The room walls feature intricate, floral art photography plus striped wallpaper.

Pri nedávnej rekonštrukcii 19 izieb a apartmánov sa v hoteli Grand Hôtel Stockholm podarilo spojiť miestne a medzinárodné vplyvy. Izby teraz žiaria moderným škandinávskym štýlom, ktorý je dokonale doplnený dizajnovými prvkami z južnej Európy a Indie. Návšteva nových izieb je teraz úplne novým zážitkom v porovnaní so zvyšnými 300 izbami v hoteli. Na stenách izieb sa nachádzajú umelecké kvetinové fotografie a pruhované tapety.

Element vody

The bathroom equipment is also perfectly in line with the luxury of the hotel. The bathrooms are equipped with the latest WC technology, both in front of and behind the wall. Geberit AquaClean Mera and AquaClean Sela shower toilets are installed here. Behind the wall, there is the universal Duofix installation element. The high-quality bathroom equipment is rounded off by the Sigma10 actuator plates with water-saving stop-and-go flush actuation.

Aj vybavenie kúpeľne dokonale zodpovedá luxusu hotela. Kúpeľne sú vybavené najmodernejšou technológiou WC pred aj za stenou. Sú tu nainštalované sprchovacie toalety Geberit AquaClean Mera a AquaClean Sela. Za stenou sa nachádza univerzálny inštalačný prvok Duofix. Vysokokvalitné vybavenie kúpeľne dopĺňajú ovládacie tlačidlá Sigma10 s úsporným splachovaním štart/stop.

Galéria