Hygiena pitnej vody Geberit Ochránime životy

Podceňovaný zdroj nebezpečenstva

Sprchy sú možným zdrojom infekcie legionellou

Baktérie legionelly žijú vo vode a môžu spôsobiť legionársku chorobu. Podľa štúdie uskutočnenej Ústavom Roberta Kocha (iba v nemčine) choroba spôsobuje asi toľko úmrtí v Nemecku, koľko ich spôsobujú dopravné nehody (iba v nemčine).

K infekcii dochádza napríklad inhaláciou kvapôčok v sprche. Zdroje nebezpečenstva vytvárajú aj pseudomonády a ďalšie mikróby.

Horúca alebo studená a vždy v pohybe

Je pravda, že pitná voda nikdy nie je úplne bez baktérií, ale koncentrácia baktérií je obvykle neškodná. Zdravotné riziká vznikajú iba vtedy, keď sa baktérie premnožia. Stojaca voda a teplota vody medzi 25 °C a 50 °C môže podporovať množenie baktérií. V praxi sa riziko pravdepodobne vyskytne v prázdnych nehnuteľnostiach, v miestnostiach, ktoré sa používajú iba príležitostne alebo v prípadoch, keď sú v rozvodoch slepé potrubia, ktoré sa nepoužívajú.

Hygienickým problémom spôsobeným nadmerným množením baktérií sa dá spoľahlivo vyhnúť:

  • správnym plánovaním, návrhom a uvedením do prevádzky,
  • správnou prevádzkou,
  • zabránením hromadenia stojacej vody,
  • zabránením nežiaducim teplotám medzi 25 °C a 50 °C.

Problémové oblasti pre hygienu pitnej vody

Zdroje nebezpečenstva: stojatá vlažná voda v domácej inštalácii.
KLIKNITE A ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ.

Riešenie pre nové a existujúce budovy

Výrobky Geberit na zabezpečenie hygieny pitnej vody

Kompaktné a samostatné: hygienické preplachovanie Geberit Rapid sa dá nainštalovať, kdekoľvek je to potrebné
Hygienické preplachovanie Geberit Rapid – rýchle riešenie problémov s baktériou Legionella
  • Kompaktné rozmery
  • Napájanie z batérie umožňuje prevádzku nezávislú od hlavnej siete
  • Zápachová uzávierka s jednoduchým čistením
  • Prevádzka je možná bez zápachovej uzávierky, napr. v prípade odtoku do nádrže
  • Intervaly preplachovania je možné nastaviť ľahko a intuitívne
  • Jednoduchá montáž a demontáž, možno opakovane použiť

Novinka Hygienické preplachovanie Geberit Rapid

Ak narazíte na vážne hygienické problémy vyplývajúce zo stojatej pitnej vody, treba rýchlo konať. S novým hygienickým preplachovaním Geberit Rapid môžete tento problém vyriešiť rýchlo a jednoducho. Ľahko sa používa a poskytuje všetky základné funkcie na pravidelnú výmenu vody. Toto kompaktné a ekonomické hygienické riešenie je napájané batériou a je možné ho okamžite uviesť do činnosti, a to presne v tých oblastiach, ktoré sú vystavené riziku stojatej vody. Vďaka tomu je ideálnym dočasným riešením, ak napríklad nie je možné okamžite vykonať veľké renovačné opatrenia.

Normy a zákony

Zaručenie kvality pitnej vody v domových inštaláciách je predmetom rôznych nariadení a noriem. Na európskej úrovni upravuje smernica 98/83/ES kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Sanitárni projektanti, vodoinštalatéri a prevádzkovatelia sú z právneho hľadiska v bezpečí, ak dodržiavajú podobné smernice a predpisy pre jednotlivé krajiny.

Smernica 98/83/ES

Video

Optimálna hygiena pitnej vody (EN)

Zistite viac o našom prínose k dosiahnutiu optimálnej hygieny pitnej vody.