Hygiena pitnej vody GeberitBezpečná ochrana pred stagnáciou

Biofilmy v pitnej vode

Biofilm v pitnej vode

Biofilmy sa tvoria všade tam, kde prúdi voda a domový vodovod nie je výnimkou. Zvyčajne nepredstavujú žiadny problém a nezhoršujú vlastnosti pitnej vody. Zdravotné riziká vznikajú, až keď sa choroboplodné zárodky dokážu množiť. Stagnujúca voda a teplota vody medzi 25 ° C a 50 ° C môžu podporovať množenie baktérií. V praxi je pravdepodobné, že riziko nastane v prázdnych budovách, v miestnostiach, ktoré sa používajú iba príležitostne, ako aj v slepých ramenách potrubia. Hygienickým problémom spôsobeným nadmerným množením choroboplodných zárodkov sa dá spoľahlivo vyhnúť pomocou týchto opatrení:

  • správne plánovanie, projektovanie a uvedenie do prevádzky
  • správne používanie
  • predchádzanie stagnácii
  • zabránenie nepriaznivým teplotám medzi 25 ° C a 50 ° C

Podceňované riziko: legionella a pseudomonády

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Nakaziť sa môže každý, kto vdýchne legionellu. To sa môže stať kdekoľvek, kde sa znečistené kvapky vody dostanú do vzduchu ako aerosóly; napríklad pod sprchou alebo v prúde vody z batérie.

Legionárska choroba môže vyvolať zápal pľúc. Často sa však neidentifikuje ako príčina choroby. Z tohto dôvodu je odhadovaný počet nehlásených prípadov vysoký a význam choroby sa podceňuje. To isté platí pre pseudomonády, ktoré môžu spustiť gangrénu a vyvolať rezistenciu na antibiotiká.

Naša pitná voda nie je sterilná, obsahuje mikroorganizmy, ktoré vytvárajú biofilmy. Tie zvyčajne nepredstavujú žiadny problém ani neovplyvňujú kvalitu pitnej vody. Zdá sa, že stabilný ekosystém má dokonca pozitívny vplyv na kvalitu vody. Napriek tomu však biofilmy môžu tvoriť živnú pôdu pre zárodky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie.

Presné meranie nárastu legionelly

The graphic shows how the legionella count doubles per day. The measurements were carried out in a nutrient-rich environment compared to normal drinking water. (© Geberit)

Prof. Dr. Hubert Hilbi a jeho výskumná skupina na Univerzite v Zürichu na podnet spoločnosti Geberit systematicky skúmali správanie sa legionelly.

Množenie legionelly sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou až do maximálneho bodu. Pri 40 °C sa množstvo legionel zdvojnásobuje približne trikrát častejšie za časovú jednotku ako pri teplote 25 °C. Inými slovami, ak pri teplote 25 °C sa ich počet zdvojnásobí dvakrát, čiže z 1 na 4, pri teplote 40 °C sa ich počet zdvojnásobí šesťkrát, čiže z 1 na 64.

VDI 6023-1 vyžaduje úplnú výmenu vody každých 72 hodín a teplotu studenej vody nepresahujúcu 25 °C po vypustení 3 litrov (oranžová čiara na grafe). V praxi však nie je vždy možné vyhnúť sa teplotám v kritickom rozsahu.

Teplotne riadený interval preplachovania

Temperature-dependent flush interval curve (© Geberit)

Na základe nameraných hodnôt množenia možno vypočítať interval preplachovania závislý od teploty (modrá prerušovaná krivka). V súlade s VDI 6023-1 sa predpokladá, že pri teplote 25 °C postačuje interval preplachovania 72 hodín. Pri vyšších teplotách sa interval preplachovania vypočíta tak, aby sa legionely mohli počas tohto času rovnako často množiť. Výsledkom je napríklad interval preplachovania 46 hodín pri 29 °C. Týmto spôsobom sa dá zabrániť zvýšenému riziku kontaminácie, aj keď sa nedá dosiahnuť teplota studenej vody. Aj podľa výskumnej správy DVGW krátkodobé zvýšenie teploty na viac ako 25 °C nevedie okamžite k vysokým nálezom legionelly.

Všetky aspekty v kocke

Problémy a riešenia pri inštalácii potrubí na pitnú vodu
KLIKNITE A ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Čerstvá pitná voda za každých okolností

Hygienické systémy Geberit – čerstvá pitná voda za každých okolností (© Geberit)

Pokiaľ ide o vytvorenie efektívneho konceptu riadenia hygieny v budovách, spoločnosť Geberit ponúka komplexné riešenie, ktoré skutočne spĺňa všetky požiadavky.

Cieľ: Ponúkať individuálne riešenia na udržanie kvality pitnej vody v každej sanitárnej inštalácii a pre každý typ a frekvenciu používania.


Viac informácií o Hygienický systém Geberit

Normy a zákony

Zaručenie kvality pitnej vody v domových inštaláciách je predmetom rôznych nariadení a noriem. Na európskej úrovni upravuje smernica 98/83/ES kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Sanitárni projektanti, vodoinštalatéri a prevádzkovatelia sú z právneho hľadiska v bezpečí, ak dodržiavajú podobné smernice a predpisy pre jednotlivé krajiny.

Smernica 98/83/ES

Video

Optimálna hygiena pitnej vody (EN)

Zistite viac o našom prínose k dosiahnutiu optimálnej hygieny pitnej vody.

Ďalšie informácie

Brožúra Hygiena pitnej vodyPozrite si brožúru o hygiene pitnej vody  (3.0 MB)

Všetky technické informácie o hygienickom preplachovanínájdete v online katalógu