Geberit ako zamestnávateľKto sme

Spoločné hodnoty

Zamestnanci spoločnosti Geberit – Spoločné hodnoty

Chceme spolu postupovať rovnakým smerom a dosahovať vynikajúce výsledky.

Ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme:

  • spoločný cieľ;
  • chápať hodnoty, ktoré formujú kultúru našej spoločnosti dnes a v budúcnosti;
  • smerodajné princípy.

Kompas spoločnosti Geberit  (599 KB) je nástroj používaný na tento účel.

Smerovanie v každodennom živote

Zamestnanci Geberit – Smerovanie v každodennom živote

Naše správanie definuje:

  • dôvera,
  • vzájomný rešpekt,
  • otvorená a úprimná komunikácia.

Vyžaduje si to teda rámec, ktorý je rovnako záväzný pre všetkých zamestnancov po celom svete. Kódex správania  (526 KB) v spoločnosti Geberit načrtáva všetky dôležité pravidlá a usmernenia.

Ľudia v spoločnosti Geberit

Zamestnanci spoločnosti Geberit – Ľudia v spoločnosti Geberit

Naša motivácia spočíva v dosahovaní výnimočných výsledkov. Vyše 12 000 zamestnancov vo viac ako 40 krajinách po celom svete, ktorí sú oddaní nášmu úspechu. To zahŕňa:

  • odborníkov v danej oblasti, ktorí prinášajú nápady a odbornosť;
  • zručných manažérov, ktorí podnecujú a podporujú;
  • ambicióznych absolventov, ktorí chcú byť súčasťou medzinárodného prostredia;
  • stážistov, ktorí u nás rozvíjajú svoj talent.