Potrubné zásobovacie systémy Aby všetko bežalo hladko

Moderná budova funguje ako zložitý organizmus, ktorý je potrebné zásobovať vodou, teplom, energiou a vzduchom. Geberit dodáva riešenia, ktoré umožňujú, aby všetko fungovalo spoľahlivo a konzistentne. Pitná voda, kúrenie, chladenie, plyn, stlačený vzduch a iné médiá – zásobovacie systémy Geberit pre obytné budovy, priemyselné a verejné budovy poskytujú dôveru, ktorú zákazníci od svojich inštalatérov očakávajú.

Ďalšie informácie