Geberit PE SuperTubePriestorovo úsporný systém

Hydraulicky optimalizované odvodnenie výškových budov

Technológia Geberit PE SuperTube je založená na perfektnej súhre medzi komponentmi systému, čo umožňuje inštaláciu kanalizačných systémov vo výškových budovách obzvlášť úsporným spôsobom. SuperTube znamená, že paralelná inštalácia vetracieho potrubia už nie je potrebná, čo vytvára viac obytnej a podlahovej plochy. Potrubiu, ktoré má v celej dĺžke menšiu dimenziu, postačuje užšia šachta a ďalšie miesto získate vďaka tomu, že ležaté potrubie možno položiť bez spádu až do dĺžky 6 m.

  • Viac obytnej a podlahovej plochy
  • Jednoduché plánovanie a rýchla inštalácia
  • Potrubie s menšou dimenziou d110
  • Maximálna prietoková kapacita 12 l/s
  • Žiadne doplnkové vetracie potrubie
  • Ležaté potrubie bez spádu (do dĺžky 6 metrov)

Inštalácia, ktorá šetrí priestor

Ušetrite priestor vďaka potrubiu s rozmerom d110 bez prídavného vetracieho potrubia. Ďalšie úspory vďaka vodorovnému potrubiu do dĺžky 6 metrov bez sklonu
Veľké množstvo priestoru potrebného na bežné odvodňovacie systémy s rozmerom potrubia d160 a prídavným ventilačným potrubím d90

Porovnanie systémov:

s Geberit PE SuperTube (obrázok vľavo) možno dosiahnuť hydraulickú kapacitu až 12 l/s. Táto technológia si vystačí s rúrami d110 a nepotrebuje paralelné vetracie potrubie. Ležaté potrubie možno navyše položiť v dĺžke až šesť metrov bez spádu.

Konvenčný kanalizačný systém (obrázok vpravo) potrebuje k dosiahnutiu hydraulickej kapacity 12,4 l/s potrubie s priemerom d160 a doplnkové vetracie potrubie d90.

Dokonalá súhra

Systém SuperTube zabezpečí nepretržitý stĺpec vzduchu v potrubí.

Kontinuálny stĺpec vzduchu s Geberit SuperTube
KLIKNITE A ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Za všetkým stoja tri tvarovky

Tvarovka Geberit PE Sovent d110

Tvarovka Geberit PE Sovent d110

Optimalizovaná geometria tvarovky Geberit PE Sovent odvádza splaškovú vodu do zvislého potrubia a uvádza ju do rotácie, ktorá odstredivou silou tlačí vodu k stenám rúry. Výsledný prstencový tok vytvára uprostred prúdu stabilný, nepretržitý stĺpec vzduchu, ktorý umožňuje dosiahnuť prietok 12 l/s.

Koleno Geberit PE BottomTurn d110

Koleno Geberit PE BottomTurn

V kolene Geberit PE BottomTurn získa voda iný smer a prstencové prúdenie sa mení na prúdenie vrstvené bez toho, aby došlo k narušeniu vzduchového stĺpca. Táto zmena smeru výrazne znižuje rázové straty v porovnaní s konvenčnými kanalizačnými systémami.

Koleno Geberit PE BackFlip d110

Koleno Geberit PE BackFlip

Vo vyklenutom ohybe kolena Geberit PE BackFlip sa voda opäť zvíri a zvislým potrubím preteká rotačným prúdením. Vnútorný stĺpec vzduchu zostáva naďalej neporušený.

Videá

Geberit SuperTube v kocke (EN)

Zistite viac o Geberit SuperTube.

Experti na hydrauliku v spoločnosti Geberit (EN)

Pozrite si príbeh o Geberit SuperTube.

Všetky technické informácie o výrobkochnájdete v produktovom katalógu