Klasika bez spájkovania a zvárania

Geberit Mapress meď

Univerzálne aplikácie
Vďaka svojej vysokej úrovni pevnosti a hygieny je meď ešte aj dnes široko používaná pre systémy vykurovacej a chladiacej vody, rúry vedúce plyn a stlačený vzduch a takisto pre inštalácie pitnej vody. Geberit Mapress meď ponúka modernú techniku spájania lisovaním, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie spracovanie.

Bezpečné spracovanie bez otvoreného ohňa
Geberit Mapress eliminuje riziko vzniku požiaru na mieste inštalácie, pretože práca s týmto systémom nevyžaduje otvorený plameň tak, ako je to pri spájkovaní alebo zváraní. Indikátory lisovania a definované dráhy pre prípad netesnosti poskytujú dodatočnú bezpečnosť, pretože nesprávne uzatvorené spojenia možno vždy rozpoznať počas vizuálnej kontroly a pri tlakovej skúške.

Čistota a spoľahlivosť na mieste inštalácie
Tvarovky systému Geberit Mapress meď sú vyrobené z vysokokvalitných medených rúr so zliatinou CU-DHP. Z hygienických dôvodov sú až do ich spracovania chránené zátkou. Systém Geberit Mapress meď je schválený pre teploty do 120 °C (180 °C pre solárne aplikácie) a tlaky do 1,6 MPa (16 barov).

Rýchly prehľad výhod výrobkuSortiment tvaroviek systému Geberit Mapress meď zahŕňa všetky bežné rozmery od 12 do 108 mm. Veľké množstvo prechodov zaručuje najlepšie spojenia medzi systémom Mapress meď a inými zásobovacími systémami Geberit. Prechod Geberit Mapress pre Geberit MeplaFix vytvára spojenia so splachovacími nádržkami a inštalačnými prvkami Geberit pre umývadlá. Tento prechod možno zoskrutkovať bez použitia náradia.Oblasti aplikácie systému Geberit Mapress meď
Rozvod pitnej vody
Otvorené a uzatvorené okruhy vody
Vykurovacie a chladiace systémy
Rozvod inertných plynov, ako napríklad dusíka alebo oxidu uhličitého
Solárne systémy s modrým O-krúžkom z fluórkaučuku (FKM) od -25 °C do 180 °C
Rúry používané na rozvod extra ľahkého vykurovacieho oleja a motorového a prevodovkového oleja s modrým O-krúžkom vyrobeným z fluórkaučuku (FKM)
Špeciálny sortiment pre plynové inštalácie s prírodnými a zemnými plynmi (NG) a skvapalnenými plynmi (LPG) so žltým tesniacim krúžkom z HNBR

10 dobrých dôvodov pre Geberit Mapress meď

1

Jednoduché spojenie

Trvalé zlisovanie pre maximálnu bezpečnosť

Na odhranenej rúre zaznačte hĺbku zasunutia a vložte ju do tvarovky, lisovaciu čeľusť s drážkou umiestnite na vopred nastavený profil a vykonajte trvalé zlisovanie: Chybné zlisovanie je tým pádom takmer vylúčené.

2

Rýchlejšie spojenie

Zlisovanie namiesto zvárania

Zlisovanie je nielen jednoduché, ale aj rýchle – konkrétne dvakrát rýchlejšie ako zváranie. Spojenie si nevyžaduje takmer žiadne prípravné práce a samotné zlisovanie prebieha rýchlo a jednoducho. Prispôsobenie dĺžky, odhranenie, priloženie tvarovky, zlisovanie - hotovo.

3

Žiadny otvorený oheň

Žiadne riziko požiaru

Pevnosť a tesnosť lisovaného spoja sa dosahuje deformáciou rúry a tvarovky za studena. Na rozdiel od zvárania a spájkovania nie je potrebný žiadny otvorený oheň alebo teplo. Pri renovácii alebo oprave nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia.

4

Okamžité rozpoznanie nezlisovaných spojov

Rýchla vizuálna kontrola

Indikátor lisovania na všetkých tvarovkách Geberit Mapress možno po správnom zlisovaní jednoducho odobrať, pričom nezlisované spoje indikuje už pred tlakovou skúškou. Farba indikátora lisovania umožňuje jasnú identifikáciu materiálu.

5

Ochranná zátka

Ochrana pred prachom a znečistením

Všetky lisovacie hrdlá kovových tvaroviek Geberit sú vybavené ochrannou zátkou. Táto chráni rozvodnú sieť pred prachom a znečistením a zvyšuje bezpečnosť vďaka dokonalej inštalácii. Farba ochrannej zátky zároveň identifikuje účel použitia.

6

Mechanická pevnosť pre vysoké zaťaženia

Široká škála použití

Navzájom zladené komponenty poskytujú systému Geberit Mapress vysoký stupeň pevnosti. Aj preto ich možno použiť pre prevádzkové tlaky 2,5 MPa (25 barov) a viac. Vďaka vysokej mechanickej pevnosti je možná široká škála použití, ktorá značne presahuje bežné domové inštalácie vykurovania.

7

Tvarovanie tesniaceho krúžku

Pre trvalú pevnosť a vysokú bezpečnosť

Počas lisovania dostane tesniaci krúžok pomocou lisovacej čeľuste lisovacieho náradia Geberit Mapress vopred definovaný tvar. Počas tohto procesu absorbuje tesniaci krúžok dodatočnú energiu a získa tak trvalú a spoľahlivú pevnosť. Výsledok: Lisovací systém Geberit Mapress funguje už viac ako 40 rokov.

8

Tesniaci krúžok

Zisťovanie nezlisovaných tvaroviek počas tlakovej skúšky

Tesniaci krúžok poskytuje popri indikátore lisovania dodatočnú bezpečnosť. Vďaka jeho špeciálnemu tvaru sú nezlisované spoje počas tlakovej skúšky netesné. To zabraňuje akýmkoľvek následným škodám počas prevádzky.

9

Homogénna štruktúra materiálu

Tepelne dokonale zrealizované zvary

Čistý zvar je obzvlášť dôležitý pre trvalú pevnosť systému v kontaktnej oblasti tesniaceho krúžku. Zvary musia spĺňať vysoké kvalitatívne požiadavky firmy Geberit. Špeciálne tepelné ošetrenie zaručuje homogénnu štruktúru materiálu.

10

Geometria tvarovky

Kompaktný dizajn

Kompaktná geometria tvaroviek vyžaduje menej priestoru a umožňuje tak užšie kombinácie tvaroviek. Okrem toho Geberit ponúka mnohé tvarovky, ktoré sú vhodné pre širokú škálu aplikácií.