VYHLÁSENIA EU Vyhlásenia o zhode a parametroch

Pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Európskej únie, musí výrobca vystaviť vyhlásenie o zhode EÚ (angl. Declaration of Conformity), resp. vyhlásenie o parametroch (angl. Declaration of Performance). Tieto výrobky je potrebné označiť značkou CE.

Vyhlásenia EU si môžete stiahnuť z Geberit online katalógu. Stačí si vybrať v katalógu konkrétny výrobok a kliknúť na odkaz “Dokumenty“.

Do Geberit online katalógu

Ak máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte nás na:sekretariat.sk@geberit.com