PODMIENKY POUŽÍVANIAmobilných aplikácií a IoT Služieb spoločnosti Geberit

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii tohto dokumentu sú uvedené na konci dokumentu.

Tieto “Podmienky používania“ stanovujú rámec používania mobilných aplikácií Geberit (“Mobilné aplikácie“) a služieb Internetu vecí (“IoT Služby“).

Slovník pojmov

PojemPopis
B2CBusiness to Consumer; aplikácie a služby zamerané na súkromných zákazníkov
B2BBusiness to Business; aplikácie a služby zamerané na firemných zákazníkov
IoTInternet vecí; technológia prepojenia počítačových zariadení zabudovaných v predmetoch dennej potreby prostredníctvom internetu, ktorá im umožňuje odosielať a prijímať údaje.
IoT službaGeberit IoT Služba, t. j. služby/aplikácie spoločnosti Geberit, ktoré využívajú technológiu IoT
Mobilné aplikácieMobilná aplikácia Geberit, t. j. aplikácia spoločnosti Geberit na používanie v mobilných koncových zariadeniach
Geberit IDÚčet/prihlásenie do aplikácií a webovej stránky Geberit
Bluetooth®Bezdrôtová komunikačná technológia. Značka a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a sú licencované spoločnosťou Geberit.
Geberit AquaCleanSprchovacie WC Geberit
Geberit GatewayBrána spoločnosti Geberit, ktorá komunikuje a prepája produkty a snímače Geberit a poskytuje rozhrania s inými systémami, ako je automatizácia budov alebo cloudové služby.
Geberit ConnectOznačenie výrobkov Geberit, ktoré možno pripojiť k bráne Geberit Gateway (napr. ovládanie splachovania WC a pisoárov, vodovodných batérií a hygienického preplachovania)
Výrobok GeberitVýrobok Geberit; napríklad sprchovacie WC, ovládanie splachovania WC a pisoárov, vodovodné batérie alebo hygienické preplachovanie

Verzia: apríl 2024

Zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou tohto dokumentu (november 2023):

  • Zmena prevádzkovateľa mobilných aplikácií a IoT služieb z Geberit Verwaltungs AG na Geberit International AG
  • Vysvetlenie týkajúce sa autorských práv a práv na používanie v časti IV a zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku v časti V ods. 2