Zásady ochrany osobných údajov pre Mobilné aplikácie a IoT Služby spoločnosti Geberit

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii tohto dokumentu sú uvedené na konci dokumentu.