Protipožiarna ochrana Geberitbráni šíreniu požiaru

Riziká inštalácií v domoch

Protipožiarna skúška Geberit v Inštitúte skúšania materiálov (MPA) Univerzity v Stuttgarte

Nezabezpečené priechody umožňujú rýchle šírenie ohňa medzi miestnosťami a poschodiami. Preventívna protipožiarna ochrana tomu zabraňuje alebo spomaľuje šírenie ohňa, aby sa osoby stihli presunúť na bezpečné miesto, kde sú chránené pred ohňom a dymom.

Riešenia sanitárnych inštalácií

Protipožiarna priečka Geberit zabraňujúca šíreniu požiaru
  • Zablokovanie pomocou schválených inštalačných systémov Geberit
  • Zablokovanie pomocou schválených protipožiarnych manžiet a uzáverov Geberit

Systémy Geberit spĺňajú relevantné právne požiadavky na protipožiarnu ochranu, o čom svedčia príslušné osvedčenia. Vďaka systémovej technológii sú plánovanie a montáž jednoduché.

Produkty Geberit na protipožiarnu ochranu

Inštalačné systémy Geberit

Predstenný systém Geberit Duofix

V kombinácii s vhodnými deliacimi stenami sú inštalačné systémy Geberit Duofix vhodné ako protipožiarna priečka až na 90 minút.

Geberit Duofix

Video

Protipožiarna ochrana

Zistite viac o protipožiarnej ochrane s protipožiarnym uzáverom Geberit RS90 Plus DIN.