Ľudia v spoločnosti GeberitČo ponúkame

Zaujímavé úlohy

Zamestnanci spoločnosti Geberit – Zaujímavé úlohy

Staň sa súčasťou nášho úspešného príbehu. Ponúkame podnetnú prácu v rozličných odvetviach.

Pohľad do zákulisia v spoločnosti Geberit

Cielená podpora

Zamestnanci spoločnosti Geberit – Cielená podpora

Geberit investuje do budúcnosti svojich zamestnancov hneď od začiatku.
Zahŕňa to širokú škálu opatrení, ako sú:

  • úvodné kurzy s komplexnými informáciami o sortimente produktov, ako aj lekcie o histórii a kultúre;
  • rozhovory dvakrát ročne o príležitostiach osobného a profesionálneho rozvoja;
  • „program potenciálneho manažmentu“ pre obzvlášť nadaných a ambicióznych zamestnancov;
  • dôkladné školenia a skvelá podpora pre našich stážistov.

Úsilie, ktoré sa oplatí

Zamestnanci spoločnosti Geberit – Odmeňujúce odhodlanie

Geberit ponúka zamestnancom atraktívne pracovné podmienky. Prieskumy preukázali, že zamestnanci sa skutočne stotožňujú so spoločnosťou a sú veľmi spokojní so svojimi pracovnými vzťahmi.

Výkonnosť sa v spoločnosti Geberit odmeňuje:

  • vo forme variabilnej zložky platu na základe celoskupinového modelu na hodnotenie pracovného profilu;
  • vo forme príležitostí na rozvoj pre mladších zamestnancov – svedčí o tom vysoká miera prestupu učňov do pracovného pomeru;
  • v podobe perspektívy pre všetkých – Geberit obsadzuje najmenej polovicu všetkých riadiacich funkcií interne.