Registrácia zárukyPredĺžte si záručnú dobu platnú pre vaše zariadenie Geberit AquaClean.

Predĺžte si záručnú dobu platnú pre vaše zariadenie Geberit AquaClean. V treťom roku záručnej doby spoločnosť Geberit v prípade materiálových a výrobných chýb bezplatne dodá náhradné diely, pokiaľ inštaláciu a uvedenie výrobku do prevádzky vykonala odborná firma zaoberajúca sa sanitárnou technikou. Na tento účel vyplňte do 90 pracovných dní od dátumu inštalácie záručný formulár.

Kontaktné údaje

Oslovenie*
Krstné meno*

Priezvisko*

Spoločnosť

Ulica*

PSČ*

Mesto*

E-mail*

Mobilný telefón

Telefón

Používanie na súkromné účely?*

Informácie o produkte

Dátum inštalácie*
Sériové číslo*

Informácie o inštalácii

Spoločnosť*

Krstné meno

Priezvisko

Ulica*

PSČ*

Mesto*

Vaše údaje sa zhromažďujú na servisné účely a nie sú poskytované tretím subjektom.

E-mailovú adresu, ktorú ste nám v minulosti poskytli, použije spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. v budúcnosti na to, aby Vás prostredníctvom e-mailu mohla informovať o vlastných podobných ponukách. Proti tomuto používaniu máte právo vo vzťahu k spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o. kedykoľvek namietať, predovšetkým prostredníctvom v tiráži uvedených kontaktných údajov bez toho, aby Vám vznikli ďalšie výdavky okrem poplatkov za sprostredkovanie podľa základných taríf.