Aby sme vám mohli poskytnúť optimálny servis, tieto webové stránky používajú súbory cookies. Používaním nášich webových stránok vyjadrujete súhlas s touto funkciou. Viac informácií nájdete na stránke so zásadami ochrany osobných údajov .

Zavrieť
Geberit Slovensko

Geberit Mapress meď

Osvedčený materiál na lisovanie

Klasika

Spoľahlivé spracovanie bez otvoreného plameňa

Mnohí inštalatéri sa už tradične spoliehajú na materiál meď. Systém Geberit Mapress meď sa lisuje celkom jednoducho. Zásobovací systém sa spracováva rýchlo a spoľahlivo aj bez letovania.

Oblasti použitia výrobkov Geberit Mapress meď

 • Pitná voda
 • Vykurovanie
 • Priemysel

Existuje veľa dôvodov pre výber systému Geberit Mapress meď

Prierez výrobkom Geberit Mapress meď
Indikátor tlaku na tvarovke Geberit Mapress meď

Biely indikátor zalisovania

Rýchla vizuálna kontrola

Biela farba indikátora zalisovania na tvarovke umožňuje jednoznačné rozpoznanie materiálu. Okrem toho je na konci rúry vytlačený jej rozmer pre jednoduchú identifikáciu. Indikátor zalisovania možno po správnom zalisovaní ľahko odstrániť.

Drážky pre spoľahlivé zalisovanie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Jednoduché spájanie

Drážky pre bezpečné zalisovanie

Geometria tvaroviek Geberit Mapress sama navedie lisovacie čeľuste na určené miesto bez zošmyknutia a bez rizika nesprávneho nasadenia. Možno tak predísť nesprávnemu zalisovaniu a zaručiť bezpečné a trvalo tesné spoje.

Tvarovanie tesniaceho krúžka Geberit Mapress po zlisovaní

Tvarovanie tesniaceho krúžka Geberit Mapress

Pre trvalú pevnosť a vysokú spoľahlivosť

Počas lisovania nadobudne tesniaci krúžok Geberit Mapress presne určený tvar. Absorbuje pritom dodatočnú energiu pre trvalú a spoľahlivú tesnosť.

Úspešné zalisovanie tvarovky Geberit Mapress meď

Rýchlejšie spájanie

Lisovanie namiesto zvárania

Lisovanie je nielen jednoduché, ale aj približne dvakrát rýchlejšie ako zváranie alebo letovanie. Proces lisovania je rýchly a ide od ruky: odrezať požadovanú dĺžku, odhrotiť, nasadiť tvarovku, zalisovať – hotovo.

Letovanie alebo zváranie medených rúrových spojov.

Bez otvoreného plameňa

Žiadne nebezpečenstvo požiaru

Pevnosť a tesnosť lisovaného spoja sa dosahuje deformáciou medenej rúry a tvarovky Geberit Mapress meď za studena. Na rozdiel od zvárania alebo letovania nevzniká otvorený plameň ani vysoké teploty. Prídavné ochranné opatrenia pri renováciách alebo opravách nie sú potrebné.

Tvarovka Geberit Mapress meď s bielym indikátorom tlaku a ochrannou zátkou

Ochranná zátka

Ochrana pred prachom a nečistotami

Hrdlá Geberit Mapress ušľachtilá oceľ sú uzavreté ochrannou zátkou, ktorá chráni hrdlo pred prachom a nečistotami na stavbe. Farba ochranných zátok dodatočne označuje účel použitia.

Tvarovka 90° Geberit Mapress meď

Geometria tvaroviek Geberit Mapress meď

Kompaktný tvar

Tvarovky Geberit Mapress ušľachtilá oceľ vďaka svojmu kompaktnému tvaru zaberajú menší priestor, čím umožňujú ich tesnejšie kombinácie. Geberit okrem toho ponúka množstvo tvaroviek, ktoré sú prispôsobené rôznym možnostiam použitia.

Prierez zalisovaným spojom rúry Geberit Mapress meď

Mechanická pevnosť

Rozmanité možnosti použitia

Navzájom zosúladené komponenty dodávajú systému veľmi vysokú zaťažiteľnosť. To umožňuje prevádzkové tlaky až 16 barov. Vysoká mechanická pevnosť otvára celé spektrum možností použitia, ktoré výrazne presahujú hranice bežnej domovej inštalácie.

Tvarovka Geberit Mapress meď s bielym indikátorom zalisovania a čiernym tesniacim krúžkom

Tesniaci krúžok

Rozpoznanie nezalisovaných tvaroviek Geberit Mapress meď

Tesniaci krúžok Geberit Mapress funguje ako dodatočné bezpečnostné opatrenie. Vďaka jeho špeciálnym kontúram sú nezalisované spoje pri tlakovej skúške viditeľne netesné. Tým možno zabrániť neskorším poškodeniam počas prevádzky.

Homogénne zloženie materiálu po zlisovaní výrobku Mapress meď

Homogénne zloženie materiálu

Tepelne dokonale vyhotovené zvary

Čistý zvar najmä v oblasti dosadania tesnenia podstatne prispieva k trvalej tesnosti systému. Geberit preto kladie najvyššie nároky na kvalitu zvaru. Špeciálna tepelná úprava sa postará o želané homogénne zloženie materiálu, a tým aj o optimálne zlisovanie.

Sortiment

Geberit v medenom vyhotovení ponúka výlučne tvarovky. Tieto tvarovky sa hodia k nasledujúcim, bežne dostupným medeným rúram. Geberit odporúča, aby sa používali medené rúry podľa DIN EN 1057.

Menovitá svetlosť (DN) Rozmer d x s (mm) Prípustná pevnosť rúry podľa EN 1173
    R220 (mäkká) R250 (stredne mäkká) R290 (tvrdá)

10
12,0 x 0,8 * X X X
12,0 x 1,0 X X X
12 15,0 x 1,0 X X X
15 18,0 x 1,0 X X X
20 22,0 x 1,0 X X X

25
28,0 x 1,0 *   X X
28,0 x 1,5   X X

32
35,0 x 1,2 *     X
35,0 x 1,5     X

40
42,0 x 1,2 *     X
42,0 x 1,5     X

50
54,0 x 1,5 *     X
54,0 x 2,0     X
65 76,1 x 2,0     X
80 88,9 x 2,0     X
100 108,0 x 2,0     X

* Homologizačné skúšky prebiehajú

Geberit nedodáva medené rúry. Nasledujúce dodávané formy sú na trhu bežne dostupné:

 • R220: valčeky
 • R250: tyče
 • R290: tyče
 • Tvarovka Geberit Mapress meď s bielym indikátorom tlaku a čiernym O-krúžkom

Medená tvarovka Geberit

 • Zliatina Cu-DHP
 • Biely indikátor zalisovania pre kontrolu správnosti zalisovania tvarovky
 • Biely indikátor zalisovania označuje meď
 • Na indikátore zalisovania je uvedený rozmer tvarovky
 • Ochranná zátka zabraňuje znečisteniu tvarovky
 • Možno kombinovať s inými zásobovacími systémami Geberit
 • Čierne tesnenie Geberit Mapress pre bežné inštalácie s medenými tvarovkami

Čierne tesnenie CIIR

 • Studená a teplá pitná voda
 • Vykurovacia voda
 • Studená voda bez prímesí proti zamŕzaniu
 • Studená voda s prímesami proti zamŕzaniu
 • Teplárenská vykurovacia voda s teplotou ≤ 120 °C
 • Úžitková voda
 • Stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0 – 3)
 • Podtlak
 • Inertné plyny

Tvarovky Geberit Mapress meď sa štandardne dodávajú s čiernymi tesneniami Geberit Mapress CIIR.

Čierne tesnenie EPDM

 • Studená a teplá pitná voda
 • Vykurovacia voda
 • Studená voda bez prímesí proti zamŕzaniu
 • Teplárenská vykurovacia voda s teplotou ≤ 120 °C
 • Úžitková voda
 • Stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0 – 3)
 • Podtlak
 • Inertné plyny
 • Modré tesnenie Geberit Mapress FKM pre medené tvarovky

Modré tesnenie Geberit Mapress FKM

 • Teplonosné médiá (solárne)
 • Minerálne oleje
 • Pohonné látky
 • Stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0 – X)

Podtlak

Prevádzkové teploty:
-30 °C až +120 °C
-25 °C až +220 °C (krátkodobo)

 • Žlté tesnenie Geberit Mapress HNBR pre bežné plynovodné inštalácie s medenými tvarovkami

Žlté tesnenie Geberit Mapress HNBR

 • Zemný plyn
 • Skvapalnené plyny

Predpoklad:
Použitie kvalitných medených rúr podľa DIN EN 1057.

 • Tvarovka Geberit Mapress meď pre plynárenstvo

Tvarovka Geberit Mapress meď so žltým tesnením z HNBR bola špeciálne vyvinutá pre plynárenský priemysel. Je označená žltou značkou a žltou ochrannou zátkou.