Aby sme vám mohli poskytnúť optimálny servis, tieto webové stránky používajú súbory cookies. Používaním nášich webových stránok vyjadrujete súhlas s touto funkciou. Viac informácií nájdete na stránke so zásadami ochrany osobných údajov .

Zavrieť
Geberit Slovensko

Geberit SuperTube

PRIESTOROVO ÚSPORNÝ SYSTÉM

NOVÉ

Hydraulicky optimalizovaná kanalizácia výškových budov

Technológia Geberit SuperTube je založená na dokonalej súhre medzi systémovými komponentami, ktoré umožňujú realizáciu priestorovo úsporného kanalizačného systému vo výškových budovách. So SuperTube odpadá nutnosť inštalácie paralelného vetracieho potrubia, čo výrazne zväčšuje využiteľné množstvo obytnej a podlahovej plochy. Potrubiu, ktoré má v celej dĺžke menšiu dimenziu, postačuje užšia šachta a ďalšie miesto získate vďaka tomu, že ležaté potrubie možno položiť bez spádu až do dĺžky 6 m.

 • Viac priestoru a podlahovej plochy
 • Jednoduché projektovanie a inštalácia
 • Potrubie s menšou dimenziou d110
 • Maximálna hydraulická kapacita 12 l/s
 • Žiadne doplnkové vetracie potrubie
 • Ležaté potrubie bez spádu (do dĺžky 6 metrov)

Priestorovo úsporná inštalácia

 • Save space with smaller pipe dimensions of d110 without an additional ventilation pipe. Additional savings with horizontal pipes of up to six metres in length without a slope.
 • A large amount of space required for conventional drainage systems with pipe dimension of d160 and an additional d90 ventilation pipe

Porovnanie systémov:

S Geberit SuperTube (obrázok vľavo) možno dosiahnuť hydraulickú kapacitu až 12 l/s. Táto technológia si vystačí s rúrami d110 a nepotrebuje paralelné vetracie potrubie. Ležaté potrubie možno navyše položiť v dĺžke až šesť metrov bez spádu.

Konvenčný kanalizačný systém (obrázok vpravo) potrebuje k dosiahnutiu hydraulickej kapacity 12,4 l/s potrubie s priemerom d160 a doplnkové vetracie potrubie d90.

Dokonalá súhra

Systém SuperTube zabezpečí nepretržitý stĺpec vzduchu v potrubí.

A continuous column of air with Geberit SuperTube
Tvarovka Geberit PE Sovent

Tvarovka Geberit PE Sovent

Vytvára rotačné prúdenie

Splašková voda sa v tvarovke Geberit PE Sovent roztáča do prstencového prúdenia.

Koleno Geberit PE BackFlip

Koleno Geberit PE BackFlip

Udržuje stĺpec vzduchu pri zvislom prúdení

Vrstvený prúd sa v kolene Geberit PE BackFlip mení späť na rotačný pohyb.

Koleno Geberit PE BottomTurn

Koleno Geberit PE BottomTurn

Udržuje stĺpec vzduchu pri zmene smeru

Prstencový tok sa v kolene Geberit PE BottomTurn mení na vrstvené prúdenie.

Za všetkým stoja tri tvarovky

 • Geberit PE Sovent fitting d110

Tvarovka Geberit PE Sovent d110

Optimalizovaná geometria tvarovky Geberit PE Sovent odvádza splaškovú vodu do zvislého potrubia a uvádza ju do rotácie, ktorá odstredivou silou tlačí vodu k stenám rúry. Výsledný prstencový tok vytvára uprostred prúdu stabilný, nepretržitý stĺpec vzduchu, ktorý umožňuje dosiahnuť prietok 12 l/s.

NOVÉ
 • Geberit PE BottomTurn Bend d110

Koleno Geberit PE BottomTurn

V kolene Geberit PE BottomTurn získa voda iný smer a prstencové prúdenie sa mení na prúdenie vrstvené bez toho, aby došlo k narušeniu vzduchového stĺpca. Táto zmena smeru výrazne znižuje rázové straty v porovnaní s konvenčnými kanalizačnými systémami.

NOVÉ
 • Geberit PE BackFlip Bend d110

Koleno Geberit PE BackFlip

Vo vyklenutom ohybe kolena Geberit PE BackFlip sa voda opäť zvíri a zvislým potrubím preteká rotačným prúdením. Vnútorný stĺpec vzduchu zostáva naďalej neporušený.

Profi sekcia