WC systém Geberit: právo na vrátenie tovaruv prípade nespokojnosti so splachovacím výkonom

WC Acanto s technológiou TurboFlush a ovládacím tlačidlom Sigma70 v červenom zlate

Vami zvolený WC systém Geberit pozostáva z kombinácie podomietkovej nádržky Geberit a WC Acanto Geberit s technológiou TurboFlush. Na to sa vzťahuje 6-mesačné právo na vrátenie tovaru od spoločnosti Geberit, ak by ste boli nespokojní so splachovacím výkonom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii tu:Obchodné podmienky spoločnosti Geberit pre 6-mesačné právo na vrátenie tovaru  (51 KB)

Vaše osobné údaje

Oslovenie*
Krstné meno*

Priezvisko*

Firma

Ulica a číslo domu*

PSČ*

Mesto*

E-mail*

Telefónne číslo

Údaje montážnej spoločnosti

Montážna spoločnosť*

Názov ulice*

PSČ*

Mesto*

6-mesačné právo na vrátenie v prípade nespokojnosti

Číslo výrobku sanitárnej keramiky Geberit žiadajte od inštalatéra alebo si pozriteOnline katalóg produktov Geberit. Číslo výrobku musí byť v nasledujúcom formáte: 123.456.78.9 (príklad).

Číslo výrobku*

Dátum inštalácie*

Faktúra
Nahrajte kópiu kompletnej faktúry (max. veľkosť súboru: 5 MB).

E-mailovú adresu, ktorú ste nám v minulosti poskytli, použije spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. v budúcnosti na to, aby Vás prostredníctvom e-mailu mohla informovať o vlastných podobných ponukách. Proti tomuto používaniu máte právo vo vzťahu k spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o. kedykoľvek namietať, predovšetkým prostredníctvom v tiráži uvedených kontaktných údajov bez toho, aby Vám vznikli ďalšie výdavky okrem poplatkov za sprostredkovanie podľa základných taríf.

Poznámka: Vaše údaje sa zhromažďujú len na záručné účely a nebudú poskytnuté tretím stranám.