Inštalatéri

okres Lučenec

Miroslav Kumštár, preukaz č. 385

Exnárova 1, 985 59 Vidiná
mobil: 0905/700 271
e-mail: miroslav.kumstar@gmail.com

Peter Komárek, preukaz č. 470

Obrancov mieru 28, 951 87 Boľkovce
mobil: 0905/387 328