Inštalatéri

okres Galanta

Milan Šuták, preukaz č. 156

Matúškovo č. 895, 925 01 Matúškovo
mobil: 0903/526 434
e-mail: sutakmilan@gmail.com

Miloš Slovák, preukaz č. 240

Fándlyho 753/21, 926 00 Sereď
mobil: 0907/779 531