Bezpečný prechod ku kanalizácii

Kanalizačné tvarovky a zápachové uzávierky Geberit

Pripojenie sanitárneho vybavenia ku kanalizačnému systému
Kanalizačné tvarovky a zápachové uzávierky vypĺňajú medzeru medzi sanitárnym vybavením a vtokmi v sanitárnych priestoroch a kanalizačným systémom. Kanalizačné tvarovky a zápachové uzávierky Geberit ponúkajú istotu, že všetko je zladené a že zákazník sa môže spoľahnúť na dlhodobú a bezpečnú funkčnosť svojho systému.

Hydraulicky optimalizované pre neustále vysoký výkon
Podobne ako pri všetkých výrobkoch Geberit, know-how oddelení výskumu a vývoja firmy Geberit bolo aplikované aj tu. Hydraulicky optimalizované prípojky zaručujú neustále vysokú hydraulickú kapacitu, zostávajú spoľahlivo tesné a vďaka ich dobrému preplachovaniu ponúkajú vysoký stupeň ochrany pred upchatím.