Už žiadny strach zo silných dažďov

Systémy odvodnenia striech Geberit

Bezpečné odvodnenie veľkých strešných plôch
Odvodnenie veľkých strešných plôch sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou pri modernej výstavbe obytných, priemyselných, komerčných a výškových budov a v mnohých krajinách podlieha národným predpisom a normám. Často sa vyskytujúce veľké intenzity zrážok majú za následok zvyšujúce sa požiadavky na plánovanie a realizáciu odvodňovacích a kanalizačných systémov s cieľom bezpečného odvedenia aj veľkého množstva vody.

Úsporný systém s veľmi vysokou hydraulickou kapacitou
S podtlakovým strešným vtokom Geberit Pluvia a robustným a univerzálnym kanalizačným potrubím PE-HD možno realizovať úsporné kompletné systémy pre odvedenie dažďovej vody, ktoré si poradia aj s veľkým množstvom vody. Sú tak hydraulicky optimalizované, že ich hydraulická kapacita je v porovnaní s bežnými systémami takmer dvojnásobná, a to pri tých istých rozmeroch rúr. Bezpečnostné strešné vtoky poskytujú dodatočnú bezpečnosť pri extrémnych poveternostných podmienkach.