Profesionáli pre špinavú prácu

Kanalizačné potrubia Geberit PE-HD

Odolné voči vysokým teplotám a agresívnym médiám
Vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou (PE-HD), robustného materiálu používaného pre potrubia, sú kanalizačné potrubia Geberit PE-HD vhodné pre široké spektrum aplikácií v strešných systémoch odvodňovania, priemysle, komerčných alebo laboratórnych zariadeniach a možno ich umiestniť do zeme, betónu alebo mostných konštrukcií. Horúca voda do teploty 80 °C nepoškodí materiál. Krátkodobo a bez mechanického zaťaženia toto potrubie odolá aj vode s teplotou 100 °C. Je odolné voči približne 95% všetkých bežne dostupných zásad, kyselín a chemikálií. Rúry a tvarovky takisto bez poškodenia alebo trvalej deformácie odolajú otrasom, poklesom, nárazom a krátkodobému posôbeniu tlaku s maximálnou hodnotou 1,5 baru.

Geberit PE – spojenia s dlhotrvajúcou stabilitou
Rúry Geberit PE sú k dispozícii v rozmeroch od DN 30 do DN 300 a so širokým sortimentom tvaroviek. Rúry a tvarovky možno spojiť pomocou zvárania natupo, elektrofúzneho zvárania, skrutkových spojov alebo prírub.

Vhodné pre systémovú techniku Geberit
Rúry a tvarovky Geberit PE sa bez zvarov integrujú do systému Geberit s jeho protipožiarnymi systémami, systémami odvodňovania striech a priemyselnými systémami, s ktorými ich možno bez problémov kombinovať. Výpočet a dimenzovanie kanalizačnej inštalácie možno vykonať pomocou plánovacieho softvéru Geberit ProPlanner.

Bezpečný a ekologický materiál
Použitý materiál, čiže polyetylén, je ekologický a úplne recyklovateľný. Pri jeho spracovaní alebo v prípade požiaru nevznikajú žiadne toxické emisie.