Úsporná kanalizácia pre výškové budovy

Geberit Sovent

Optimalizovaný prietok pre výškové budovy
Tvarovky Geberit Sovent s optimalizovaným prietokom umožňujú výhodné rozmiestnenie zvislých potrubí vo výškových budovách. Niekoľkonásobne zvyšujú kapacitu rúr a pri ich použití nie je potrebná inštalácia paralelného vetracieho potrubia.

Náročná úloha pre expertov na hydrauliku
Rýchlo sa meniace tlakové pomery v bežných zvislých potrubiach od určitej dĺžky môžu viesť k neželaným vedľajším účinkom. Rýchlo sa meniace tlakové pomery môžu viesť napríklad k tomu, že podtlak do prázdna vysaje, resp. pretlak do prázdna vyfúkne potrubie na poschodí, ktoré je pripojené k zvislému potrubiu. Preto kanalizačné systémy v mnohých výškových budovách zahŕňajú veľkoryso dimenzované zvislé potrubia a paralelné vetracie potrubie, ktoré je so zvislým potrubím v pravidelných rozstupoch.

Úsporná alternatíva ku konvenčným kanalizačným rúram
S tvarovkou Geberit Sovent ponúka Geberit výhodnú a technicky vyzretú alternatívu ku konvenčným riešeniam kanalizačných systémov vo výškových budovách. Sovent zabraňuje hydraulickému uzavretiu vo zvislom potrubí, spôsobenému prípojkami poschodí, a zvyšuje tak výkon odtoku zvislého potrubia. Zároveň Sovent zaručuje prívod vzduchu medzi pripájacie a zvislé potrubie, v dôsledku čoho nie je potrebná inštalácia paralelného vetracieho potrubia. Priečka okrem toho zabraňuje prieniku peny alebo striekajúcej vody do pripájacieho potrubia.

Systémovo kompatibilné a pevné
Geberit Sovent je dostupný pre zvislé potrubia s priemerom 110 alebo 160 mm. Tvarovka je vyrábaná z odolného plastu PE-HD a možno ju kombinovať s kanalizačným potrubím Geberit PE alebo Geberit Silent-db20.Bežné pripojenie potrubia na poschodí k zvislému potrubiu Geberit Sovent
Keď sa voda v zvislom potrubí stretne s vodou z potrubia na poschodí, môže dôjsť k vzniku podtlaku alebo pretlaku, ktorý môže viesť k neželaným vedľajším účinkom v dôsledku vysatia alebo vyfúknutia rúry do prázdna. Hydraulicky optimalizovaná tvarovka pre pripojenie na poschodí umožňuje použitie zvislých potrubí menších rozmerov a nevyžaduje inštaláciu paralelného vetracieho potrubia, čím šetrí náklady a priestor.