Jednoducho zásuvná akustická izolácia

Geberit Silent-PP

Rýchle, úsporné a akusticky optimalizované inštalácie kanalizácie
Zásuvný kanalizačný systém Geberit Silent-PP je ideálny pre rýchlu, úspornú a akusticky optimalizovanú inštaláciu kanalizačných a odvodňovacích systémov. Možno ho použiť v rodinných alebo obytných domoch ako priechodnú inštaláciu kanalizácie alebo vo viacposchodových budovách pre pripájacie potrubia.

Spoľahlivé a bezpečné vlastnosti materiálu
Geberit Silent-PP pozostáva z robustných trojvrstvových rúr zosilnených minerálnymi látkami. Vďaka ich minimálnemu rozpínaniu je možné celý kanalizačný systém nainštalovať bez dlhých hrdiel. Vysoká kruhová tuhosť systémových rúr a osvedčené jazýčkové tesnenia EPDM v spojoch spoľahlivo a trvalo zabraňujú netesnosti v kanalizačnom systéme. Rúry a tvarovky možno vďaka materiálom odolným voči chladovým šokom spracovávať aj pri nízkych teplotách. Vysoká odolnosť voči UV žiareniu takisto umožňuje krátkodobé, finančne nenáročné skladovanie vonku. Pre rýchle a jednoduché zarovnanie majú všetky tvarovky praktické označenia. Vizuálna kontrola pomocou jednoduchého dorazu indikuje správnu hĺbku zasunutia.

Schopné odolávať vysokým zaťaženiam a hydraulicky optimalizované
Tvarovky v typických rozmeroch zvislého potrubia sú hydraulicky optimalizované. To umožňuje vyššie zaťaženia a v niektorých prípadoch aj menšie rozmery zvislého potrubia.

Systémovo kompatibilné s Geberit Silent-db20
Vo viacposchodových obytných budovách sa osvedčuje finančne nenáročné spojenie s Geberit Silent-PP od sanitárnych zariadení po zvislé potrubie. Kombináciou s Geberit Silent-db20 vo zvislom potrubí možno dosiahnuť optimálny pomer nákladov a úžitku. Pre vytvorenie tesných a nerozpojiteľných spojení medzi dvomi systémami sú k dispozícii prechodky s výstupkami z ušľachtilej ocele.

Pre výpočet a dimenzovanie inštalácie kanalizácie je vhodný plánovací softvér Geberit ProPlanner.

10 dobrých dôvodov pre Geberit Silent-PP


Ocenený kanalizačný systém

10 dobrých dôvodov pre Geberit Silent-PP

1

Akusticky optimalizované

Viac výkonu, menej hluku

Robustné trojvrstvové rúry a hydraulicky optimalizované tvarovky zaručujú vyšší výkon odtoku a menej hluku v kanalizačnom potrubí. Zásuvný kanalizačný systém Geberit Silent-PP je ideálny pre zvislé potrubie a pre rýchle a akusticky optimalizované pripojenia poschodí.

2

Vysoká kruhová tuhosť

Spoľahlivá tesnosť

Vysoká kruhová tuhosť systémových rúr a tvaroviek Geberit Silent-PP, ktoré sú zosilnené rebrami, umožňuje rýchle a bezpečné spracovanie. Jazýčkové tesnenia EPDM zaznamenávajú úspech už desaťročia, pretože zaručujú spoľahlivú a trvalú tesnosť celého systému.

3

Minimálne rozpínanie

Inštalácia bez dlhých hrdiel

Keďže sa trojvrstvové rúry Silent-PP len sotva rozpínajú, celý kanalizačný systém možno nainštalovať bez dlhých hrdiel. Rozpínanie sa kompenzuje v hrdle. Týmto spôsobom možno ušetriť náklady a skrátiť čas montáže.

4

Odolnosť voči chladovým šokom

Bezpečné spracovanie aj pri nízkych teplotách

Keďže systém Geberit Silent-PP je vyrobený z robustných materiálov odolných voči chladovým šokom, rúry a tvarovky možno bezpečne spracovať aj pri nízkych teplotách, bez akýchkoľvek problémov alebo rizika poškodenia.

5

Bezpečné chránené pred UV žiarením

Možnosť krátkodobého skladovania vonku

Vysoký podiel sadzí v rúrach a tvarovkách Geberit Silent-PP spoľahlivo chráni materiál pred drobivosťou. Vysoká odolnosť voči UV žiareniu umožňuje krátkodobé a finančne nenáročné skladovanie vonku.

6

Jednoduché zarovnanie

30-stupňová značka na každej tvarovke

Všetky tvarovky na zásuvnom kanalizačnom systéme Geberit Silent-PP majú 30-stupňové značky. To umožňuje rýchle a jednoduché zarovnanie celého kanalizačného systému. To je Know-How Installed.

7

Skontrolovateľná hĺbka zasunutia

Koncový doraz bez merania

Správna hĺbka zasunutia je daná dorazom, čiže časovo náročné meranie a značenie už nie je potrebné. To zaručuje rýchle a bezpečné spracovanie. Správne zasunuté prípojky zabezpečujú trvalú tesnosť kanalizačného potrubia.

8

Vyšší výkon odtoku

Hydraulicky optimalizované pre vyššiu úspornosť

Hydraulicky optimalizovaná geometria tvaroviek Geberit Silent-PP umožňuje úspornejšie dimenzovanie. Menšie rozmery sú lacnejšie a sú schopné znášať vyššie zaťaženie. Môžete naplánovať menšiu šachtu a ušetriť tak ďalšie náklady.

9

Bezpečné prechody

Trvalé spojenie pomocou výstupkov z ušľachtilej ocele

Pre bezpečné spojenie medzi Geberit Silent-PP na poschodí a zvislým potrubím zvuk pohlcujúceho kanalizačného a odvodňovacieho systému Geberit Silent-db20 sú k dispozícii prechody s podpornou príchytkou z ušľachtilej ocele. Nerozpojiteľné prechodky bezpečne a trvalo spájajú dva systémy Geberit.

10

Biela vnútorná rúra

Rýchlejšie odhalenie upchatých miest a problémov v rúre

Biela vnútorná rúra ponúka značné výhody, napríklad v prípade jej upchatia, kedy je potrebné zavedenie kamery. Usadeniny sú lepšie viditeľné ako pri tmavej vnútornej rúre a problematickú časť tak možno nájsť oveľa rýchlejšie.