Vždy dobré zásobovanie

Zásobovacie systémy Geberit

Dôležité tepny pre moderné budovy
Moderná budova funguje ako komplexný organizmus, ktorý musí byť zásobovaný vodou, teplom, energiou atď. Geberit dodáva riešenia, ktoré spoľahlivo a trvalo udržiavajú jeho funkcie.

Dôležité funkcie v dobrých rukách
Pitná voda, vykurovanie, plyn, priemyselné závody, postrekovače a ďalšie: Zásobovacie systémy Geberit pre obytné budovy, priemyselné a verejné zariadenia zabezpečujú dôležité funkcie budov a zariadení a poskytujú spoľahlivosť, ktorú od nás naši zákazníci očakávajú.


Pitná voda: náš najcennejší zdroj

Pitná voda je naším najcennejším zdrojom pre život ako taký a takisto pre osobnú hygienu. Musí spĺňať najprísnejšie normy a v súlade s nimi sa musí aj prísne kontrolovať. So systémami made in Europe Geberit zaručuje, že kvalita vody v budove bude rovnaká ako na vstupe do budovy. Geberit know-how – kombinácia skúseností z mnohých desaťročí a neustály ďalší vývoj vo vlastných oddeleniach výskumu a vývoja – zaručuje, že inštalatéri, projektanti ZTI, prevádzkovatelia a majitelia budov majú k dispozícii spoľahlivé a moderné riešenie, ktoré vždy spĺňa aktuálne normy a predpisy.

Získajte viac informácií o zásobovacích systémoch Geberit pre pitnú voduVykurovanie: rýchla, spoľahlivá a úsporná inštalácia

Rúrové systémy pre vykurovanie musia spĺňať minimálne dve základné požiadavky: Musia byť spoľahlivo tesné a jednoducho spracovateľné. Rúrové systémy Geberit však dokážu viac, keďže neustále pracujeme na vylepšeniach a nových riešeniach, ktoré inštalatéri môžu využiť na ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu vykurovacích systémov, čo im umožňuje vylepšiť ich hospodársky úspech.

Získajte viac informácií o zásobovacích systémoch Geberit pre vykurovaniePlyn: maximálna bezpečnosť je prvoradá

Napriek tomu, že inštalácie plynu tvoria len malú časť zásobovacích rúr budovy, zohrávajú dôležitú úlohu, pretože bezpečnostné požiadavky na rúry, cez ktoré je vedený tento prchavý a výbušný zdroj energie, sú veľmi vysoké. Zásobovacie systémy Geberit pre plyn sa preto podrobujú mimoriadne prísnym kontrolám kvality. Každá tvarovka absolvuje individuálne kontroly pomocou niekoľkých prísnych skúšok tesnosti.

Získajte viac informácií o zásobovacích systémoch Geberit pre plynPriemyselné zariadenia: prispôsobené zásobovacie systémy

Aplikácie rúrových systémov v priemysle sú rovnako rozmanité ako oblasti, v ktorých sa používajú. Od stavby prevádzok po automobilový priemysel, od stavby lodí po farmaceutický a potravinársky priemysel - sortiment výrobkov Geberit ponúka praktické riešenia pre paru, procesnú vodu, zásady, kyseliny a iné médiá.

Získajte viac informácií o zásobovacích systémoch Geberit pre priemyselné závodySprinklery: likvidácia požiaru v jeho zárodku

Stacionárne hasiace a postrekovacie systémy sú navrhnuté tak, aby rozširovaniu požiaru zabránili už v jeho zárodku alebo aby požiar udržiavali pod kontrolou pre účely jeho jednoduchšieho hasenia inými prostriedkami. Lisovacie systémy Geberit Mapress sú schválené pre široký sortiment hasiacich a postrekovacích systémov a spĺňajú tak vysoké požiadavky certifikačných inštitúcií VdS, FM, smerníc DIN a rôznych medzinárodných certifikátov.

Získajte viac informácií o zásobovacích systémoch Geberit pre postrekovače a rozvody hasiacej vody