Keď je voda agresívna

Geberit MapressCuNiFe

Slaná voda dokáže spôsobiť koróziu kovov. Zliatiny medi a niklu sa už mnohé roky osvedčujú v potrubiach prepravujúcich slanú vodu a pri konštrukcii lodí. Osvedčený štandard lisovacieho systému Geberit je v tieto zliatine dostupný od roku 2002. S kompletným sortimentom Geberit MapressCuNiFe už zváranie nie je potrebné a korózii rúrových systémov je účinné zabránené.


Tvarovky Geberit MapressCuNiFe sú k dispozícii v rozmeroch 15 až 108 mm. Tvarovky a rúry z tejto špeciálnej zliatiny možno rozoznať podľa ich bronzového trblietania. Čierny tesniaci krúžok je schválený pre použitie so slanou vodou; v špeciálnych prípadoch – ako napríklad v kombinácii s médiami s obsahom oleja – sa čierny tesniaci krúžok nahradí modrým tesniacim krúžkom FKM.

Podobne ako pri všetkých systémoch Geberit Mapress, indikátor lisovania informuje o tom, či bola tvarovka správne zlisovaná. Jeho čierna farba indikuje materiál, čiže CuNiFe, a rozmer je takisto ľahko viditeľný.


Systémové rúry Geberit Mapress vyrobené z CuNiFe majú vynikajúcu odolnosť voči korózii, najmä v súvislosti so slanou vodou. Základom skvelej odolnosti voči korózii je prirodzená a tenká ochranná vrstva, ktorá sa rýchlo vytvorí po kontakte s čistou slanou vodou.
Táto komplexná ochranná vrstva pozostáva hlavne z oxidu medi, pričom nikel a železo ju ešte vylepšujú. Prvotná vrstva sa vytvorí rýchlo počas prvých pár dní, ale na jej úplné dotvorenie sú potrebné viac ako tri mesiace. Pre dlhodobé správanie sa zliatiny medi a niklu je rozhodujúci prvotný kontakt, t.j. rúry musia byť neustále vystavené toku čistej slanej vody. Po vytvorení dobrej povrchovej vrstvy sa rýchlosť korózie postupne znižuje.


Aplikácie Geberit MapressCuNiFe
Hasiace systémy (sektor lodí)
Technika zariadení pre lode
Systémy v lodeniciach
Zariadenia na odsoľovanie slanej vody
Petrochemický priemysel/veterné parky/ropné plošiny
Uzatvorené a otvorené okruhy do tlaku 1,6 MPa (16 barov)
Rozvod extra ľahkého vykurovacieho oleja (s modrým tesniacom krúžkom FKM)