Väčšia flexibilita, vyšší výkon

Viacvrstvový rúrový systém Geberit Mepla

Výhody syntetických a kovových systémov
Viacvrstvový rúrový systém Geberit Mepla kombinuje výhody syntetických a kovových materiálov. To umožňuje rýchly postup práce na mieste inštalácie v súlade s príslušnými normami a predpismi. Trvalo tesný systém Mepla možno použiť flexibilne a rýchlo.

Nehrdzavejúci, odolný a ľahký
Systém Geberit Mepla je nehrdzavejúci a ľahký, no súčasne stabilnejší a odolnejší ako plastové rúry. Systém bol preskúšaný podľa EN ISO 21003, a preto spĺňa všetky bežné normy. Je vhodný pre všetky stupne kvality pitnej vody bez nutnosti jej predošlej analýzy a môže sa použiť pre inštalácie pitnej vody a vykurovania.

Ekonomická výhodnosť
Flexibilné rúry spolu s rýchlou a spoľahlivou technikou spájania dodávajú systému Geberit Mepla ekonomickú atraktívnosť. V porovnaní s inými inštalačnými technikami možno dosiahnuť úsporu nákladov až vo výške 20 percent, keďže pre inštaláciu je potrebných menej rúr, tvaroviek a práce. Geberit MeplaTherm dopĺňa sortiment výrobkov o rúry a tvarovky pre inštalácie vykurovania. K dispozícii sú lisovacie tvarovky z PVDF, mosadze a červeného bronzu.

Rýchly prehľad výhod výrobku


10 dobrých dôvodov pre Geberit Mepla

1

Vysoká stabilita

Viacvrstvová rúra kombinuje výhody dvoch typov materiálu

Kombinácia vysokokvalitného plastu, sieťovaného polyetylénu a hliníka spája výhody plastových a kovových rúrových systémov. Hrubá hliníková vrstva zaručuje vysokú stabilitu a výnimočnú mechanickú pevnosť.

2

Ohýbanie rukou alebo pomocou ohýbacieho náradia

Pre flexibilné a spoľahlivé použitie mieste inštalácie

Rúry Geberit Mepla 16 a 20 mm možno jednoducho ohnúť rukou. Sú flexibilné a ponúkajú jednoduchú inštaláciu. Pre väčšie rozmery až do 50 mm možno použiť ohýbacie náradie.

3

Kvalita zvaru

Homogénna povrchová vrstva pre najlepšie vlastnosti ohýbania

Homogénna pozdĺžne zváraná hliníková vrstva v rúrach Geberit Mepla so svojím hladko tvarovaným zvarom zaručuje najvyšší stupeň bezpečnosti a kvality. Výsledkom je to, že hliníková vrstva sa nikde neprekrýva. Rúra má rovnaké ohýbacie vlastnosti vo všetkých smeroch. Zvar tak určuje kvalitu rúry.

4

Nezlisované = netesné

Nezlisované tvarovky jasne viditeľné počas tlakovej skúšky

Nezlisované tvarovky Geberit Mepla sú počas tlakovej skúšky pomocou vody očividne netesné. Voda vyteká z nezlisovaných spojov aj pri nízkom tlaku vody a počas skúšky tesnosti do hodnoty 15 barov. Tlakovú skúšku možno úspešne vykonať len vtedy, keď boli zlisované všetky tvarovky.

5

Vedenie lisovacej čeľuste

Chyby pri lisovaní vylúčené

Definované vedenie čeľuste na tvarovke zaručuje, lisovacia čeľusť sa presne umiestni do správnej polohy. Toto vedenie zabraňuje skĺznutiu alebo zlisovaniu na nesprávnom mieste. Eliminuje tiež nesprávne zlisovania a zaručuje spoľahlivé a odolné spojenia.

6

Pridržiavacia sila tvarovky

Jednoduchá a bezpečná inštalácia jednou osobou

Špeciálne plastové vačky na plastovej tvarovke a pridržiavací krúžok na kovových tvarovkách zabezpečujú vysokú pridržiavaciu silu a zabraňujú vykĺznutiu tvarovky z rúry počas inštalácie. Z tohto dôvodu môže jedna osoba jednoducho vykonať montáž, narovnanie a zlisovanie rúrového systému.

7

Hĺbka zasunutia rúry

Spoľahlivá kontrola počas predbežnej montáže a zlisovania

Hĺbka zasunutia rúry je vždy viditeľná. Počas inštalácie to zaručuje, že rúra bola správne nasunutá na tvarovku a môže byť zlisovaná. Počas predbežnej montáže rúrového systému možno jedným pohľadom skontrolovať polohu rúry pri zlisovaní.

8

Menej upevňovacích bodov

Žiadne rozpínanie vplyvom výkyvov teplôt

Špeciálne zloženie rúr Geberit Mepla s hrubou hliníkovou vrstvou zabraňuje rozpínaniu rúr vplyvom výkyvov teplôt. Inštalácia si tak v porovnaní s bežnými plastovými rúrami vyžaduje menej upevňovacích bodov.

9

Nadštandardná pevnosť v ťahu

Bezpečnosť pre vysoké zaťaženia

Ohromná pevnosť lisovaných spojov Geberit Mepla v ťahu zaručuje spoľahlivé a odolné spojenia. Kvalita lisovaného spoja je neustále kontrolovaná a niekoľkonásobne prekračuje hodnoty požadované v normách. To zaručuje vysoký stupeň spoľahlivosti aj rúrových systémoch s vysokým zaťažením.

10

Vnútorný povrch rúry

Hladký ako zrkadlo pre minimálnu priľnavosť

Vnútorná plastová vrstva rúr Geberit Mepla má hrubosť povrchu len 0,0009 mm. Vďaka tomu dochádza len k malému treniu vplývajúcemu na tok vody, čo umožňuje vysoké hodnoty prietoku. Na hladkom povrchu sa taktiež horšie zachytáva vodný kameň a biofilm. Vysokokvalitné PE-Xb Gebesil je vynálezom firmy Geberit.

Tvarovky Geberit Mepla sú vybavené tromi bezpečnostnými opatreniami: Hĺbka zasunutia rúry je dobre viditeľná a vždy indikuje správnu polohu rúry na tvarovke. Lem na tvarovke slúži ako pomôcka pre správne umiestnenie nástroja a zaručuje presné zlisovanie. Napokon, nezlisované spoje možno zreteľne identifikovať počas skúšky tesnosti. Okrem tvaroviek z PVDF je k dispozícii široký sortiment tvaroviek z červeného bronzu a mosadze pre závitové spojenia.


Viacvrstvové rúry Geberit Mepla sa skladajú z troch vrstiev. Vonkajšia plastová vrstva vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou (PE-HD) chráni pred koróziou a mechanickým poškodením. Stredná hliníková vrstva poskytuje rúre stabilitu a ohybnosť a vytvára bariéru proti difúzii. Vnútorná vrstva zo sieťovaného polyetylénu (PE-Xb) je odolná voči korózii, bezpečná pre použitie s potravinami a možno ju bez ďalších analýz použiť pre všetky stupne kvality pitnej vody.


Oblasti aplikácie systému Geberit Mepla
Rúry pre studenú a teplú pitnú vodu do teploty 70 °C, PN10
Slaná voda
Osmózou ošetrená, úplne alebo čiastočne odsolená, ako aj zmäkčená voda
Dažďová a povrchová voda do hodnoty pH > 6,0
Otvorené a uzatvorené okruhy vody
Rúry vykurovania pre pripojenie vykurovacích telies do teploty 85 °C, PN10
Chladiace rúry od -10 °C do +40 °C, PN10
Systémy stlačeného vzduchu do tlaku 10 barov