Bezpečnosť pre uzatvorené okruhy

Geberit Mapress uhlíková oceľ

Úsporná alternatíva
Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ je určený pre inštalácie, v ktorých je úspornosť prioritou. Systém sa používa najmä v systémoch vykurovania teplou vodou, systémoch s chladiacou vodou, postrekovacích systémoch, systémoch s hasiacou vodou alebo v sieťach so stlačeným vzduchom.

S opláštením alebo pozinkované
Systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ sú vyrobené z nelegovanej ocele v súlade s veľmi prísnymi internými normami a sú dostupné v dvoch rôznych vyhotoveniach – buď s krémovo bielym plastovým opláštením alebo s vonkajším pozinkovaním. Pre postrekovacie aplikácie sú k dispozícii rúry systému Geberit Mapress uhlíková oceľ vyrobené z nelegovanej ocele, s vnútorným a vonkajším pozinkovaním.

Dimenzované pre mnohé aplikácie
Rúry systému Geberit Mapress uhlíková oceľ s polypropylénovým opláštením sú k dispozícii v rozmeroch od 12 do 54 mm. Sú obzvlášť vhodné pre vizuálne nenápadnú montáž na omietku. Rúry systému Mapress uhlíková oceľ s ochranným vonkajším pozinkovaním a bez opláštenia sú dostupné v rozmeroch od 12 do 108 mm.

Rýchly prehľad výhod výrobku


Tvarovky systému Geberit Mapress uhlíková oceľ sú pozinkované a navyše ošetrené ochranným pochrómovaním. Podobne ako pri všetkých systémoch Geberit Mapress, indikátor lisovania informuje o tom, či bola tvarovka správne zlisovaná. Jeho červená farba indikuje materiál, čiže uhlíkovú oceľ, a rozmer je takisto ľahko viditeľný. K dispozícii je viac ako 400 tvaroviek. Príslušné prechody vytvárajú rýchle, jednoduché a bezpečné spojenia s inými systémami Geberit.


Systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ vyrobené z nelegovanej ocele sa dodávajú s alebo bez plastového opláštenia. Na vonkajšej strane rúr s priemermi 12-54 mm sa nachádza krémovo biele plastové opláštenie.


Aplikácie systému Geberit Mapress uhlíková oceľ
Uzatvorené okruhy s vykurovacou vodou
Uzatvorené okruhy s chladiacou vodou
Rúry používané na rozvod extra ľahkého vykurovacieho oleja a minerálneho oleja s modrým O-krúžkom vyrobeným z fluórkaučuku (FKM)
Systémy so stlačeným vzduchom do 2,5 MPa (25 barov) – je nutné dbať na povolenia
Postrekovacie systémy (mokré postrekovacie systémy) a rúry s hasiacou vodou (je nutné dbať na povolenia)

10 dobrých dôvodov pre Geberit Mapress uhlíková oceľ

1

Jednoduché spojenie

Trvalé zlisovanie pre maximálnu bezpečnosť

Na odhranenej rúre zaznačte hĺbku zasunutia a vložte ju do tvarovky, lisovaciu čeľusť s drážkou umiestnite na vopred nastavený profil a vykonajte trvalé zlisovanie: Chybné zlisovanie je tým pádom takmer vylúčené.

2

Rýchlejšie spojenie

Zlisovanie namiesto zvárania

Zlisovanie je nielen jednoduché, ale aj rýchle – konkrétne dvakrát rýchlejšie ako zváranie. Spojenie si nevyžaduje takmer žiadne prípravné práce a samotné zlisovanie prebieha rýchlo a jednoducho. Prispôsobenie dĺžky, odhranenie, priloženie tvarovky, zlisovanie - hotovo.

3

Žiadny otvorený oheň

Žiadne riziko požiaru

Pevnosť a tesnosť lisovaného spoja sa dosahuje deformáciou rúry a tvarovky za studena. Na rozdiel od zvárania a spájkovania nie je potrebný žiadny otvorený oheň alebo teplo. Pri renovácii alebo oprave nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia.

4

Rýchla vizuálna kontrola

Spoľahlivé rozpoznanie nezlisovaných spojov

Indikátor lisovania na všetkých tvarovkách systému Geberit Mapress uhlíková oceľ indikuje nezlisované spojenia ešte pred tlakovou skúškou. Červená farba indikátora lisovania umožňuje jasnú identifikáciu materiálu výrobku. Pre jasnú identifikáciu sú na ňom uvedené logo Geberit a rozmer.

5

Ochranná zátka

Ochrana pred prachom a znečistením

Všetky lisovacie hrdlá kovových tvaroviek Geberit sú vybavené ochrannou zátkou. Táto chráni rozvodnú sieť pred prachom a znečistením a zvyšuje bezpečnosť vďaka dokonalej inštalácii. Farba ochrannej zátky zároveň identifikuje účel použitia.

6

Systémové rúry

Opláštenie pre ochranu proti korózii

Plastové polypropylénové (PP) opláštenie spoľahlivo chráni systémové rúry z uhlíkovej ocele s rozmermi 12 – 54 mm pred vonkajšou koróziou. Pre individuálne riešenia pri renováciách a novostavbách a pre nadomietkové a podomietkové inštalácie sú všetky systémové rúry z uhlíkovej ocele s rozmermi od 12 do 108 mm dostupné aj pozinkovanom vyhotovení.

7

Mechanická pevnosť pre vysoké zaťaženia

Široká škála použití

Navzájom zladené komponenty poskytujú systému Geberit Mapress vysoký stupeň pevnosti. Aj preto ich možno použiť pre prevádzkové tlaky 2,5 MPa (25 barov) a viac. Vďaka vysokej mechanickej pevnosti je možná široká škála použití, ktorá značne presahuje bežné domové inštalácie vykurovania.

8

Tvarovanie tesniaceho krúžku

Pre trvalú pevnosť a vysokú bezpečnosť

Počas lisovania dostane tesniaci krúžok pomocou lisovacej čeľuste lisovacieho náradia Geberit Mapress vopred definovaný tvar. Počas tohto procesu absorbuje tesniaci krúžok dodatočnú energiu a získa tak trvalú a spoľahlivú pevnosť. Výsledok: Lisovací systém Geberit Mapress funguje už viac ako 40 rokov.

9

Tesniaci krúžok

Zisťovanie nezlisovaných tvaroviek počas tlakovej skúšky

Tesniaci krúžok poskytuje popri indikátore lisovania dodatočnú bezpečnosť. Vďaka jeho špeciálnemu tvaru sú nezlisované spoje počas tlakovej skúšky netesné. To zabraňuje akýmkoľvek následným škodám počas prevádzky.

10

Homogénna štruktúra

Tepelne dokonale zrealizované zvary

Obzvlášť v oblasti uloženia tesniaceho krúžku vo vnútri tvarovky je čistý zvar kľúčom k trvalej tesnosti systému a k zníženiu náchylnosti na koróziu. Zvary musia spĺňať vysoké kvalitatívne požiadavky firmy Geberit. Z tohto dôvodu zaručuje špeciálne tepelné ošetrenie homogénnu štruktúru materiálu a tým pádom optimálne zlisovanie.