Bezpečné spojenie pre prchavé médiá

Zásobovacie systémy pre plyn

Inštalácie plynu bezpečne pod kontrolou so systémom Geberit Mapress
Tvarovky a rúry musia spĺňať špecifické požiadavky pre použitie v inštaláciách plynu. Geberit Mapress meď plyn a Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn disponujú všetkými potrebnými schváleniami pre prírodné a skvapalnené plyny, ako aj pre niekoľko technických plynov pre priemyselné aplikácie. Tvarovky Geberit pre inštaláciu plynu sú pre jasnú identifikáciu označené žltou farbou. Žltý O-krúžok vyrobený z hydrogenizovaného nitril-butadién kaučuku (HNBR) zaručuje spoľahlivé utesnenie. Až do montáže sú lisovacie hrdlá tvaroviek chránené žltou zátkou. Indikátor lisovania podobne ako pri všetkých kovových lisovacích tvarovkách Geberit takisto zaručuje dodatočnú bezpečnosť aj na tvarovkách Geberit Mapress plyn. Nezlisované tvarovky indukuje ešte pred tlakovou skúškou.

Geberit Mapress plyn pre všetky bežné rozmery
Pre inštalácie plynu pomocou medi ponúka Geberit lisovacie tvarovky v rozmeroch 15 až 54 mm. Pre inštalácie s medenými tvarovkami pre plyn sú schválené len kvalitné medené rúry, ktoré spĺňajú DIN EN 1057 / DVGW GW 392. Lisovací systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn možno použiť pre všetky rúry vedúce prírodné a skvapalnené plyny s rozmermi od 15 do 108 mm.