Dizajnový panel Geberit AquaClean

Dokonalý komfort
Geberit AquaClean je prirodzene vhodný aj pre následnú inštaláciu do kúpeľne/toalety Vášho zákazníka. Ak prívodné potrubia nie sú k dispozícii v stene, možno ich teraz veľmi jednoducho nainštalovať tak, aby boli skryté: vďaka novému dizajnovému panelu Geberit AquaClean.

Vizuálne úspešná modernizácia
Pri renovácii Vašej kúpeľne pomocou nového dizajnového panelu Geberit AquaClean zaručí následná modernizácia WC pomocou sprchovacieho WC-sedadla Geberit AquaClean esteticky príjemný a elegantný výsledok, a to bez nutnosti zásahu do základnej stavebnej štruktúry. Následné inštalácie kompletných WC zariadení sú s dizajnovým panelom Geberit AquaClean takisto možné, a to bez nutnosti prestavby. Prívodné potrubie vody je schované za dizajnovým panelom, ktorý obsahuje integrované tlačidlo dvojitého splachovania. To znamená, že staršie tlačidlá splachovania možno vymeniť za nové a estetickejšie.


Dva modely
K dispozícii sú dva typy dizajnového panelu Geberit AquaClean: jednodielna súprava pre sprchovacie WC sedadlá a dvojdielna súprava pre dvojdielne kompletné WC zariadenia. Oba typy sú určené pre použitie s podomietkovými splachovacími nádržkami Geberit UP300 a UP130 (nádržky ukryté za stenou) a vyžadujú keramické WC misy namontované na stene. Nádržka Geberit UP320 je už za stenou vybavená vedením pre dodatočnú inštaláciu zariadenia Geberit AquaClean so skrytým prívodným potrubím vody. Dizajnový panel Geberit AquaClean je takisto skvelým riešením v prípade, keď nechcete vŕtať do existujúceho obkladu.


Výhody dizajnového panelu Geberit AquaClean:

  • žiadne viditeľné pripájacie potrubia
  • jednoduché a elegantné kompletné zariadenie pre každú kúpeľňu/WC
  • žiadny zásah do existujúcej stavebnej štruktúry