Silné a bezpečné

Priemyselné aplikácie Geberit

Rúrové systémy pre mnohé média a aplikácie
Rúrové systémy Geberit sa používajú v priemysle už veľa rokov a sú vhodné pre široké spektrum aplikácií a médií. Či už je to v automobilovom priemysle, vo výstavbe závodov, v chemickom priemysle alebo pri stavbe lodí, rúrové systémy Geberit so špeciálnymi armatúrami a rúrami sú dobre vybavené pre použitie v takýchto prostrediach.

Komplexná ponuka služieb pre priemyselné aplikácie
Systémy Geberit sa vyznačujú spoľahlivou funkciou, jednoduchým projektovaním a spracovaním a dlhodobou ekonomickou efektívnosťou. Pre priemyselné aplikácie ponúkame komplexný rad služieb. Patrí sem školenie na mieste, zákaznícke linky, poradenstvo pri projektovaní v kompetenčnom centre a spoľahlivá dostupnosť výrobkov a systémov Geberit.

Technológia lisovania: bezpečná a úsporná
Spájanie potrubných systémov za studena s použitím technológie rýchleho lisovania je dnes pri montáži priemyselných aplikácií štandardné. Okrem vyššej ekonomickej efektívnosti prináša spájanie bez zvárania a spájkovania väčšiu bezpečnosť, najmä pri práci počas neprerušenej prevádzky a v nebezpečných oblastiach.

Zosobnená robustnosť
Nerozpustné a trvalo utesnené spoje vytvorené technológiou lisovania dávajú rúrovým systémom ich silu, ktorá môže odolávať vysokým nárokom v priemyselných zariadeniach s pevnosťou v tlaku až 75 bar v závislosti od rozmeru.Strojárstvo Automobilový priemysel Chemický a farmaceutický priemysel Stavba lodí Potravinársky priemysel
Procesná, chladiaca a deionizovaná voda Procesná, chladiaca a deionizovaná voda Procesná, chladiaca a deionizovaná voda Rúry pre pitnú vodu Rúry pre pitnú vodu
Stlačený vzduch Stlačený vzduch Stlačený vzduch Vykurovanie a chladenie Nasýtená para
Priemyselné plyny Priemyselné plyny Priemyselné plyny Systémy strojovní Priemyselné plyny
Technické kvapaliny Technické kvapaliny Hasiace systémy Rúry pre morskú vodu Čistiace a
dezinfekčné prostriedky
Hasiace systémy Oleje a palivá   Hasiace systémy