Udržateľné riešenia pre trendy budúcnosti

Kompetencie Geberit

Od svojho založenia bola firma Geberit konfrontovaná s hlbokými zmenami a vždy prichádzala so stále lepšími výrobkami a riešeniami v oblasti sanitárnej techniky. Nižšia spotreba vody, surovín a energie, riešenia pre zložité stavebné projekty, väčšie pohodlie, hygiena a sviežosť pre každého jednotlivca: S inovatívnymi riešeniami v oblasti sanitárnej techniky prispieva Geberit týmto spôsobom k trvalo udržateľnej a komplexne lepšej kvalite života ľudí.

Zelená výstavba

Ekologický prístup považujeme za samozrejmú vec. Z tohto dôvodu po celé desaťročia zlepšujeme všetky naše obchodné jednotky s ohľadom na udržateľný rozvoj.

Protipožiarna ochrana

Vyvíjame výrobky, ktoré zabránia tomu, aby sa požiar nekontrolovane šíril po potrubných systémoch.

Akustická izolácia

Zaručujeme, že domáce inštalácie budú spoľahlivé a súčasne budú vydávať nízku hladinu hluku.

Pohodlie

Venujeme sa trendom, ktoré sú významné v súčasnej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa osobitne zameriavame na faktor pohodlia v kúpeľni.

Hydraulika kanalizácie

Veríme, že kanalizačný systém sa musí pre dosiahnutie optimálnych výsledkov posúdiť komplexne.

Hygiena pitnej vody

Zabezpečujeme, aby po vstupe čistej pitnej vody do budovy nedošlo k jej znečisteniu.