Predajné miesta

okres Spišská Nová Ves

Bečarik
B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves
053/441 15 88
keramika@becarik.sk
www.becarik.sk

Brahama SNV
Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
0915/450915

M-plast
Markušovská cesta 30, 052 01 Spišská Nová Ves
053/446 82 23
mplast@mplast.sk
www.mplast.sk

Plex
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
053/442 13 21
plex@plex.sk
www.plex.sk

Sigma plus s.r.o.
Maurérova 11, 053 42 Krompachy
053/447 07 07
sigmaplus2@gmail.com

späť na zoznam okresov