Predajné miesta

okres Komárno

AMIGA
Kostolné nám. 53, 946 03 Kolárovo
035/777 28 47
amigabagita@zoznam.sk

Balmarkt s.r.o.
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
0948 388 557
komarno@balmarkt.sk
www.balmarkt.sk

DOMINIUM
Okružná cesta Bašta IV, 945 01 Komárno
035/771 05 12
mail@dominiumkn.sk
www.dominiumkn.sk

Mozaika
nám. Kossútha 1, 945 01 Komárno
035/770 19 97
mozaika.szaboova@gmail.com

Tectum Komárno
Bratislavská brána, Bašta 1, 945 01 Komárno
035/774 05 11
tectumkomarno@mail.t-com.sk
www.tectumkomarno.sk

TMS-MONTYS
Hradná 3, 945 01 Komárno
035/771 31 59
komarno@tms.sk
www.tms.sk

Tonex Plus
Dunajské nábrežie 1512, 945 01 Komárno
035/773 16 03
tonex@baucentrum.sk
www.baucentrum.sk

späť na zoznam okresov