Predajné miesta

okres Galanta

BETAKER
Bratislavská 86/10, 924 01 Galanta
031/701 79 71
betaker@stonline.sk
www.betaker.sk

META-GAS - centrála
Puškinova 1529/15, 924 01 Galanta
031/780 32 67
galanta@metagas.sk
www.metagas.sk

PETS GA
Matúškovská cesta 23, 924 01 Galanta
031/782 61 90
firma@pets-ga.sk

Stavebniny TIMA
Sereďská cesta 711, 924 01 Galanta
031/780 64 25
tima3@stonline.sk

Inceram
Vonkajší rad 4386, 926 01 Sereď
031/789 75 38
sd@inceram.sk
www.inceram.sk

JOSTAV
SNP 12, 926 01 Sereď
031/789 26 30
jostav@nextra.sk

Stavstroj Sk
Šintavská 27/1, 926 01 Sereď
031/789 07 87
sered@stavstroj.sk
www.stavstroj.sk

späť na zoznam okresov