Predajné miesta

okres Banská Bystrica

AS Slovakia
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
048/414 68 19
asslovakia@slovanet.sk
www.asslovakia.sk

JOPA Uniker
Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica
048/416 49 67
banskabystrica@waw.sk
www.jopa.sk

Keramos
Lazovná 54, 974 01 Banská Bystrica
048/411 12 12
obchod@keramosbb.sk
www.keramosbb.sk

META-GAS
Zvolenská 14, 974 05 Banská Bystrica
048/416 22 21
banskabystrica@metagas.sk
www.metagas.sk

Ondrej Mala
Majerská cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
048/419 72 46
gebmont@gebmont.sk

PREDOS-BB
Kremnička 8, 974 05 Banská Bystrica
048/416 26 67
kupelna@predos.sk
www.predos.sk

Ptáček
Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica
048/472 64 11
bbystrica@ptacek.sk
www.ptacek.sk

SHT Technopoint
Zvolenská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica
048/419 89 63
predajna.bb@technopoint.sk
www.technopoint.sk

Stavivá Garaj
Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica
048/471 66 12
oj01@staviva.sk
www.staviva.sk

Stavivo-IBV
Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
048/410 34 32
ibv@ibv.sk
www.ibv.sk

Stavmat IN
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
048/414 83 82
bb.kupelne@stavmat.sk
www.stavmat.sk

STAVOMARKET BB
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
048/414 59 72
stavomarketbb@slovanet.sk

TOVA
Internátna 24, 974 01 Banská Bystrica
048/413 23 84
bbystrica@tovaeu.sk

Unimat
ul. 9. mája 4, 974 01 Banská Bystrica
048/415 51 97
unimatbb@unimat.sk
www.unimat.sk

Vest
Sládkovičova 45, 974 05 Banská Bystrica
048/471 70 44
predajna.bb@vest.sk
www.vest.sk

späť na zoznam okresov