Predajné miesta

Bánovce nad Bebravou

Keramix
Trenčianska cesta 15241/79, 975 01 Bánovce nad Bebravou
038/760 11 00
keramix@keramix.sk
www.keramix.sk

Stavebná Keramika
Trenčianska cesta 1542/85, 957 01 Bánovce nad Bebravou
038/760 30 61
stavebna-keramika@stavebna-keramika.sk
www.stavebna-keramika.sk

Viliam Šebáň-priemyselný tovar
Vystrkov 1521, 975 01 Bánovce nad Bebravou
038/760 77 13
sebvil@zoznam.sk

VTP Ondruška Ján
Radlinského 576, 975 01 Bánovce nad Bebravou
038/760 82 01
vtpondruska@mail.t-com.sk

späť na zoznam okresov