Inštalatéri

okres Poprad

Jozef Kľoc, preukaz č. 139

ul. L. Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad
mobil: 0907/906 405

Jozef Škoviera, preukaz č. 166

Sadová 115, 059 86 Nová Lesná
mobil: 0905/339 267
e-mail: skoviera@gmail.com

Milan Knižka, preukaz č. 323

č.d. 155, 059 17 Vernár
mobil: 0904/918 571

Peter Horník, Peter Horník, spol. s r.o., preukaz č. 165

Majunkeho 17, 058 01 Poprad
mobil: 0911/940 848

Peter Žoldák, preukaz č. 153

č.d.161, 059 12 Hôrka
mobil: 0915/344 734

Stanislav Rušin, preukaz č. 188

Okružná 105, 059 34 Spišská Teplica
mobil: 0908/329 919

späť na zoznam okresov