Stavby pre budúce generácie

Ten, kto stavia zodpovedne, stavia aj udržateľne a vytvára kvalitu života - dnes aj pre budúcnosť. To je dôvod, prečo sa Geberit vždy venoval vývoju udržateľných výrobkov najvyššej kvality a poskytoval inovatívne systémové riešenia pre zelenú výstavbu.

Vďaka efektívnemu environmentálnemu manažmentu v celom dodávateľskom reťazci dosahuje Geberit rok čo rok pozoruhodné výsledky, pokiaľ ide o udržateľnosť: napríklad zníženie vplyvu na životné prostredie alebo zníženie emisií CO2.

Zelená výstavba je dôležitým trhom budúcnosti. Geberit už má rad výrobkov považovaných za udržateľné riešenia pre hygienické zariadenia, ktoré nízkou spotrebou energie a vody a ekologicky šetrnými materiálmi prispievajú k zvýšeniu kvality života. Akustická izolácia alebo jednoduchá likvidácia výrobku sú tiež súčasťou zodpovedného produktového dizajnu.

Udržateľná výstavba taktiež znamená kombináciu vynikajúceho dizajnu a vysokej estetiky so zdravím, pohodou a pohodlím.

Výrobky Geberit sa vyznačujú ekologickými materiálmi bez škodlivých látok a je s nimi spojená maximálna hygiena pitnej vody a minimálna ekologická stopa. Napríklad naše zásobovacie a kanalizačné rúry sú úplne recyklovateľné a vďaka ideálnym akusticko-izolačným vlastnostiam zaisťujú najvyšší komfort bývania. Sanitárny modul Monolith tiež kombinuje skvelý dizajn s úsporou zdrojov, a preto získal štítok WELL najvyššej kategórie A, ktorý reprezentuje úspornosť hospodárenia s vodou.


Geberit dokazuje už celé desaťročia, že dlhodobý obchodný úspech je zlúčiteľný s ekologicky a sociálne zodpovedným správaním. Trvalo udržateľné riadenie obchodnej činnosti nám pomáha šetriť náklady a minimalizovať riziká. Naším cieľom je byť vzorom a vytvárať štandardy pre zákazníkov, dodávateľov a ďalších partnerov. K tomuto patria úspory vody, udržateľné výrobky, bezpečná a ekologická výroba s účinným využívaním zdrojov; nákup a logistika s vysokými ekologickými a etickými štandardmi, ako aj dobré pracovné podmienky pre našich zamestnancov.

Výsledky sú pôsobivé: na jednej strane bolo možné znížiť relatívny vplyv na životné prostredie, emisie CO2 a spotrebu vody; na druhej strane výrobky Geberit významne prispievajú k čoraz dôležitejšej celosvetovej téme ochrana vody.

Geberit už dlho hľadá odpovede na otázku: „Ako môžeme šetriť vodou?“ Napríklad neustálym znižovaním objemu splachovania, našimi účinnými umývadlovými armatúrami alebo našou oddanosťou čistej pitnej vode a partnerstvom so švajčiarskou organizáciou Helvetas.

Päť výrobkov Geberit už získalo štítok WELL najvyššej kategórie A, ktorý našich zákazníkov jednoducho informuje o úspornosti hospodárenia s vodou. Tento štítok vychádza zo známych energetických štítkov používaných pri domácich elektrických spotrebičoch a umožňuje zodpovedne využívať vodu.

Vďaka celej „flotile splachovacích nádržiek“ s dvojitým splachovaním alebo štart-stop splachovaním, ktoré boli vyrábané od roku 1998, bolo v porovnaní s tradičnými splachovacími systémami ušetrených asi 12 000 miliónov kubických metrov vody. Iba v roku 2011 dosiahol objem úspory vody 1 700 miliónov kubických metrov. To je viac ako polovica ročnej spotreby všetkých nemeckých domácností.