Vždy dobré zásobovanie

Zásobovacie systémy Geberit

Dôležité tepny pre moderné budovy
Moderná budova funguje ako komplexný organizmus, ktorý musí byť zásobovaný vodou, teplom, energiou atď. Geberit dodáva riešenia, ktoré spoľahlivo a trvalo udržiavajú jeho funkcie.

Dôležité funkcie v dobrých rukách
Pitná voda, vykurovanie, plyn, priemyselné závody, postrekovače a ďalšie: Zásobovacie systémy Geberit pre obytné budovy, priemyselné a verejné zariadenia zabezpečujú dôležité funkcie budov a zariadení a poskytujú spoľahlivosť, ktorú od nás naši zákazníci očakávajú.


Pitná voda: náš najcennejší zdroj

Pitná voda je naším najcennejším zdrojom pre život ako taký a takisto pre osobnú hygienu. Musí spĺňať najprísnejšie normy a v súlade s nimi sa musí aj prísne kontrolovať. So systémami made in Europe Geberit zaručuje, že kvalita vody v budove bude rovnaká ako na vstupe do budovy. Geberit know-how – kombinácia skúseností z mnohých desaťročí a neustály ďalší vývoj vo vlastných oddeleniach výskumu a vývoja – zaručuje, že inštalatéri, projektanti ZTI, prevádzkovatelia a majitelia budov majú k dispozícii spoľahlivé a moderné riešenie, ktoré vždy spĺňa aktuálne normy a predpisy.Vykurovanie: rýchla, spoľahlivá a úsporná inštalácia

Rúrové systémy pre vykurovanie musia spĺňať minimálne dve základné požiadavky: Musia byť spoľahlivo tesné a jednoducho spracovateľné. Rúrové systémy Geberit však dokážu viac, keďže neustále pracujeme na vylepšeniach a nových riešeniach, ktoré inštalatéri môžu využiť na ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu vykurovacích systémov, čo im umožňuje vylepšiť ich hospodársky úspech.Plyn: maximálna bezpečnosť je prvoradá

Napriek tomu, že inštalácie plynu tvoria len malú časť zásobovacích rúr budovy, zohrávajú dôležitú úlohu, pretože bezpečnostné požiadavky na rúry, cez ktoré je vedený tento prchavý a výbušný zdroj energie, sú veľmi vysoké. Zásobovacie systémy Geberit pre plyn sú preto podrobované mimoriadne prísnym kvalitám kontroly. Každá tvarovka absolvuje niekoľko individuálnych kontrol pomocou prísnych skúšok tesnosti.Priemyselné zariadenia: prispôsobené zásobovacie systémy

Aplikácie rúrových systémov v priemysle sú rovnako rozmanité ako oblasti, v ktorých sa používajú. Od stavby prevádzok po automobilový priemysel, od stavby lodí po farmaceutický a potravinársky priemysel - sortiment výrobkov Geberit ponúka praktické riešenia pre paru, procesnú vodu, zásady, kyseliny a iné médiá.Postrekovače: zahasenie požiaru v jeho zárodku

Stacionárne hasiace a postrekovacie systémy sú navrhnuté tak, aby rozširovaniu požiaru zabránili už v jeho zárodku alebo aby požiar udržiavali pod kontrolou pre účely jeho jednoduchšieho hasenia inými prostriedkami. Lisovacie systémy Geberit Mapress sú schválené pre široký sortiment hasiacich a postrekovacích systémov a spĺňajú tak vysoké požiadavky certifikačných inštitúcií VdS, FM, smerníc DIN a rôznych medzinárodných certifikátov.