Silná rúra

Zásobovacie systémy Geberit pre priemyselné zariadenia

Rúrové systémy pre mnohé média a aplikácie
Rúrové systémy Geberit sa v priemyselných zariadeniach používajú už veľa rokov a sú vhodné pre široké spektrum aplikácií a médií. Či už v automobilovom priemysle, stavbe prevádzok alebo stavbe lodí, rúrové systémy Geberit sú pre použitie v týchto a iných oblastiach so svojimi tvarovkami a rúrami výborne vybavené.

Lisovanie: úsporné, bezpečné a spoľahlivé
Spájanie rúrových systémov za studena je už dnes v priemysle štandardom a takmer úplne nahradilo zložité procesy, akými sú napríklad zváranie alebo spájkovanie. Spojenia vytvorené zlisovaním dosahujú veľmi vysoké hodnoty pevnosti a v závislosti od rozmerov odolávajú tlaku až 75 barov. Rýchle spracovanie znamená úsporu nákladov a skrátenie odstávok. Navyše práca bez otvoreného ohňa znamená zvýšenú bezpečnosť, pretože sa výrazne znižuje riziko požiaru.

Geberit Competence Center Industry
Odborné centrum Geberit pre priemysel s názvom Geberit Competence Center Industry (CCI) v jednotlivých prípadoch preveruje, ktoré systémy sú vhodné pre špeciálne požiadavky priemyselných zákazníkov a ktoré špecifické okolnosti je nutné počas plánovania a realizácie vziať do úvahy. Otázky môžno zaslať prostredníctvom terénnych zástupcov firmy Geberit alebo e-mailom.

Typické priemyselné aplikácie:


Strojárstvo Automobilový priemysel Chemický a farmaceutický priemysel Stavba lodí Potravinársky priemysel
Procesná, chladiaca a deionizovaná voda Procesná, chladiaca a deionizovaná voda Procesná, chladiaca a deionizovaná voda Rúry pre pitnú vodu Rúry pre pitnú vodu
Stlačený vzduch Stlačený vzduch Stlačený vzduch Vykurovanie a chladenie Nasýtená para
Priemyselné plyny Priemyselné plyny Priemyselné plyny Systémy strojovní Priemyselné plyny
Technické kvapaliny Technické kvapaliny Hasiace systémy Rúry pre slanú vodu Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Hasiace systémy Oleje a palivá   Hasiace systémy  

Ďalšie informácie:

O téme inštalácie a realizácie