Zabrániť rozšíreniu, kým sa stane to najhoršie

Riešenia Geberit pre protipožiarnu ochranu

Najprísnejšie bezpečnostné štandardy pre protipožiarne inštalácie

Požiare nemožno nikdy úplne vylúčiť, ale sú obzvlášť nebezpečné, keď ich šírenie po budove uľahčujú nezabezpečené šachty všetkého druhu. Protipožiarne riešenia Geberit bránia tomu, aby sa požiar rozširoval cez prechody domácich inštalácií. Riešenia sa neustále vylepšujú vďaka pokračujúcemu výskumu a spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy.


Protipožiarny uzáver Geberit zabraňuje šíreniu požiaru na ďalšie poschodie alebo do susedných bytov cez kanalizáciu. Pod vplyvom tepla sa materiál v protipožiarnom uzávere rozpína, stláča kanalizačné potrubie a tým bráni šíreniu požiaru do ďalších podlaží alebo miestností. Preto zodpovedá štrukturálnym požiadavkám, ktoré predpisujú prevenciu šírenia dymu a ohňa.


Systém stropného uzáveru Geberit ponúka jednoduché a spoľahlivé riešenie pre protipožiarne uzavretie stropných otvorov, ktoré sa môže použiť v stropných konštrukciách a inštalačných šachtách. Minimalizuje prácu pri uzatváraní otvorov a zaisťuje komplexnú požiarnu ochranu. Systém stropného uzáveru získal súhlas všeobecného stavebného dozoru a zodpovedá príslušným normám a predpisom. Inštalatéri a projektanti ZTI si tak môžu byť istí, že použitím výrobkov Geberit splnia platné právne predpisy.


Protipožiarne uzávery Geberit na servisnom otvore do nádržky, na splachovacom kolene do záchodovej misy a na odpadovom kolene zo záchodovej misy bránia šíreniu požiaru vo vodorovnom smere. Príslušenstvo pre protipožiarny uzáver je kompatibilné s inštalačnými systémami Geberit Duofix, môže byť nainštalované v murovanej stene a stene postavenej suchými procesmi a spĺňa zodpovedajúce bezpečnostné štandardy.